..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
ค้นหาขั้นสูง
ดาวน์โหลด > งบทดลองปี 2560
ชื่อเอกสาร ขนาด (KB.) จำนวนโหลด
♦    งวดที่1-12.doc
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200213 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

     วันที่สร้าง : 30 ต.ค. 2560 (17:46:48)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 ต.ค. 2560 (05:50:28)
83.37 2
♦    งวดที่1-11.doc
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200213 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

     วันที่สร้าง : 30 ต.ค. 2560 (17:46:36)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 ต.ค. 2560 (05:50:15)
83.43 1
♦    งวดที่1-10.doc
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200213 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

     วันที่สร้าง : 30 ต.ค. 2560 (17:46:21)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 ต.ค. 2560 (05:50:05)
83.43 1
♦    งวดที่1-9.doc
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200213 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

     วันที่สร้าง : 30 ต.ค. 2560 (17:46:08)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 ต.ค. 2560 (05:49:57)
83.41 1
♦    งวดที่1-8.doc
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200213 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

     วันที่สร้าง : 30 ต.ค. 2560 (17:45:57)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 ต.ค. 2560 (05:49:47)
83.39 1
♦    งวดที่1-7.doc
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200213 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

     วันที่สร้าง : 30 ต.ค. 2560 (17:45:48)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 ต.ค. 2560 (05:48:58)
83.38 1
♦    งวดที่1-6.doc
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200213 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

     วันที่สร้าง : 30 ต.ค. 2560 (17:45:34)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 ต.ค. 2560 (05:48:45)
83.37 1
หน้า : [ 1 ]
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat