ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 42 คน
Number of Yesterday 84 คน
Number of Lastmonth 126 คน
Total 56,780 คน

เริ่ม :  วันที่ 28 เมษายน 2554

ข่าวสอบราคา
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 )
 
จังหวัดพังงา ขายทอดตลาดรถยนต์ทางราชการ (รถส่วนกลางสำนักงานจังหวัดพังงา) จำนวน ๑ คัน ยี่ห้อ TOYOTA ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน สีน้ำเงิน ขนาดเครื่องยนต์จำนวน ๔ สูบ ๒๔๔๖ ซีซี หมายเลขทะเบียน ม-๑๐๔๕ พังงา รายละเอียดดังนี้
     ๑.ราคาขั้นต่ำของการประมูล ๓๕,๐๐๐.- บาท
     ๒.จะดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
          - เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ยื่นซองเสนอราคา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
          - เวลา ๑๑.๑๕ น. เปิดซองเสนอราคา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
การดำเนินการขายทอดตลาด โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา
 
ผู้สนใจสามารถดูสภาพรถยนต์ พร้อมรับใบเสนอราคา และติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา โทร ๐ ๗๖๔๑ ๒๑๔๐ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
จำนวนคนอ่าน 696 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งขชาตื


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7641-1388 E-mail : sae_3m@hotmail.com