..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
กกต.พังงา จัดโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๕ เพื่อสร้างเครือข่ายพลเมืองอาสาที่มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีจิตอาสาในวิถีประชาธิปไตยครอบคลุมทุกพื้นที่

วันที่ 10 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 497 คน)
 
        เมื่อวันที่๘ส.ค.๕๕ ที่ผ่านมา เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา นายประกอบ ศรีทวี กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๕ โดยมีประชาชนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๒ คน
        ดร. สายใจ หมั่นฝึกพันธ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา กล่าวว่า การจัดโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ได้พัฒนาและมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, กระตุ้นให้ตื่นตัวตามระบอบประชาธิปไตย และมีทักษะการเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย โดยจะไปทำหน้าที่เป็นแกนนำในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลืองานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการนับคะแนน และสามารถสามารถสร้างเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตรา ๑ ต่อ ๑๐ โดยมีเป้าหมายพลเมืองอาสาฯ ประจำหน่วยเลือกตั้งละ ๑ คน ให้ครบทุกหน่วยเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งด้วย ภายในเวลา ๕ ปี โดยตั้งเป้าหมายในการดำเนินการสร้างพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๕ ของจังหวัดพังงา จำนวน ๑๒๒ คน ซึ่งในภาพรวมทั้งประเทศกกต.กำหนดเป้าหมาย จำนวน ๑๙๙,๐๘๐ คน ครบทุกหน่วยเลือกตั้ง ภายในระยะเวลา ๕ ปี
        ด้านนายประกอบ ศรีทวี กล่าวว่า การสรรหาพลเมืองอาสาที่มีความเป็นกลางทางการเมือง มีจิตอาสา มีความใฝ่รู้ และจริงใจ จริงจังที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง เป็นเครือข่ายให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน และเป็นแกนนำในการสร้างเครือข่ายพลเมืองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมที่มีจิตอาสา มีความเสียสละที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของประเทศชาติ อันเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวหน้าต่อไป
...........
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
พระครูวรดิตถ์พิทักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อดีตเจ้าอาวาสวัดดิตถาราม มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน รวมสิริอายุ ๖๖ ปี ๑ เดือน ๑๐ วัน ๑๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที
สถิติจังหวัดพังงา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2557 พบอัตราการว่างงานของ ประชากรจังหวัดพังงา เท่ากับ 1.43
พังงาเฝ้าระวัง หมอกควันไฟจากอินโดนีเซียขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบ
รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ตรวจราชการในจังหวัดพังงา
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ลงพื้นที่รักษาผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดาร ในอำเภอตะกั่วทุ่ง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี
รอง ผวจ.พังงา พร้อมส่วนราชการ มอบหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกนที่ประสบอัคคีภัยบนหมู่เกาะสุรินทร์
จังหวัดพังงา จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว
พังงา เปิดเวทีนโยบายสาธารณะสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
พังงา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการจิตอาสา ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เชิญสิ่งของพระราชทาน
จังหวัดพังงา ร่วมแถลงข่าวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จำนวนคนอ่าน 498 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    คนไทยรู้จักประชาธิไตยมากขึ้น
    นฤพันธ์ สานุสันต์ [18/09/2012 - 19:53:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ๅ-/
    ภภ [30/08/2012 - 10:35:39]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  FONTSIZE

   เข้าสู่ระบบ

  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
  ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
  โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
  E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

  Thailand Web Stat