ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในภาคใต้
ข่าวสอบราคา
ศาลจังหวัดพังงาสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด

วันที่ 28 ส.ค. 2556 )
 
          นางสุดฤทัย เลิศเกษม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจาก นายสุดเขต ชัยทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงา ว่า ศาลจังหวัดพังงามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดพังงา อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ ๑๒ หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๒๔ หน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงา อาคารศาลจังหวัดพังงา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดพังงา (ห้องพิจารณาคดี ๕) ชั้น ๑
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงา โดยให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนวจให้บุคคลอื่นมาขอรับเอกสารสอบราคา (ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมาย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๖๔๘-๑๘๐๔ ต่อ ๑๐๒ หรือหมายเลข ๐-๗๖๔๘-๑๘๐๓ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 15 คน
Number of Yesterday 25 คน
Number of Lastmonth 915 คน
Total 62,039 คน
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com
Thailand Web Stat