ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 56 คน
Number of Yesterday 74 คน
Number of Lastmonth 1,045 คน
Total 56,101 คน

เริ่ม :  วันที่ 28 เมษายน 2554

ข่าวสอบราคา
ศาลจังหวัดพังงาสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด

วันที่ 28 ส.ค. 2556 )
 
          นางสุดฤทัย เลิศเกษม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจาก นายสุดเขต ชัยทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงา ว่า ศาลจังหวัดพังงามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดพังงา อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ ๑๒ หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๒๔ หน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงา อาคารศาลจังหวัดพังงา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดพังงา (ห้องพิจารณาคดี ๕) ชั้น ๑
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงา โดยให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนวจให้บุคคลอื่นมาขอรับเอกสารสอบราคา (ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมาย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๖๔๘-๑๘๐๔ ต่อ ๑๐๒ หรือหมายเลข ๐-๗๖๔๘-๑๘๐๓ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 53 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งขชาตื


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7641-1388 E-mail : sae_3m@hotmail.com