..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
ข่าวสอบราคา
ศาลจังหวัดพังงาสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด

วันที่ 28 ส.ค. 2556 )
 
          นางสุดฤทัย เลิศเกษม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจาก นายสุดเขต ชัยทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงา ว่า ศาลจังหวัดพังงามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดพังงา อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ ๑๒ หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๒๔ หน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงา อาคารศาลจังหวัดพังงา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดพังงา (ห้องพิจารณาคดี ๕) ชั้น ๑
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงา โดยให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนวจให้บุคคลอื่นมาขอรับเอกสารสอบราคา (ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมาย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๖๔๘-๑๘๐๔ ต่อ ๑๐๒ หรือหมายเลข ๐-๗๖๔๘-๑๘๐๓ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 71 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat