..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
อาเซียน
คมนาคม ทำแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ด่านศุลกากร และจุดผ่านแดนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ 20 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 280 คน)
 
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและสรุปรายละเอียดแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ด่านศุลกากร และจุดผ่านแดนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก – แม่สอด) ดำเนินการก่อสร้างตอนที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการก่อสร้างตอนที่ 3 ผลการดำเนินงานร้อยละ 24 กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2560 และโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอดอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร และลานจอดกำหนดแล้วเสร็จปี 2561 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โครงการก่อสร้างทางหลวงอรัญประเทศ – ชายแดนไทย/กัมพูชา (หนองเอี่ยน – สตึงบท) อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ด้านโบราณสถาน เนื่องจากกรมศิลปากรได้แจ้งว่าตรวจพบโบราณสถานในพื้นที่ ซึ่งต้องพิจารณาปรับแก้แนวสายทางใหม่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ตราด – หาดเล็ก ตอน 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้างผลงานร้อยละ 10 กำหนดแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2560 และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก อยู่ระหว่างการก่อสร้างผลงานร้อยละ 7 กำหนดแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2561

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้มอบให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางให้มีมาตรฐานการเชื่อมโยงโครงข่าย และสนับสนุนการคมนาคมขนส่งรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากต่อไป
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ความคืบหน้าโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของไทย เทียบเคียงกับประเทศในประชาคมอาเซียน
กรมประมงขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๖
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 23 (Senior Officials’ Metting : SOM) พิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ปี 2555-2559 ที่ จ.พังงา
ยุทธศาสตร์ 10 ปี ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 23 (Senior Officials’ Metting : SOM) พิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ปี 2555-2559 ที่ จ.พังงา
เปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ขยายตลาดท่องเที่ยว
นายกรัฐมนตรีสรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 28-29 และ G77
ยุทธศาสตร์ 10 ปี ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
จำนวนคนอ่าน 281 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat