..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
อาเซียน
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 23 (Senior Officials’ Metting : SOM) พิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ปี 2555-2559 ที่ จ.พังงา

วันที่ 21 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 586 คน)
 
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 23 (Senior Officials’ Metting : SOM) ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุม IMT-GT เป็นเวทีในการพิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ปี 2555-2559 และพิจารณาทิศทางการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในระยะต่อไป ปี 2560-2564
วันนี้ (21 กันยายน 2559) ณ โรงแรมเซนติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นการประชุมวันที่ 2 ของการประชุม IMT-GT ซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 23 (Senior Officials’ Metting : SOM) โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้แทนประเทศไทย Hon. Dr.Rizal Affandi Lukman เลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศอินโดนีเซีย Hon. Dato’nik Azman bin nik Abdul Majid เลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย Mr.Alfredo Perdiguero ผู้อำนวยการธนาคาร ADB ซึ่งรับผิดชอบสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมประชุม จำนวน 250 คน
สำหรับการประชุม IMT-GT วันที่ 2 เป็นเวทีในการพิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ปี 2555-2559 และพิจารณาทิศทางการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในระยะต่อไป ปี 2560-2564 โดยติดตามสถานะโครงการในกรอบแผนงาน IMT-GT จำนวน 6 โครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือทางการเงินจาก ธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ (New Sadao CIQ Complex Development) 2.โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Malaysia-Thailand Special Border Economic Zone) 3.โครงการ Green City initiative เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม 4.โครงการเมืองยางพารา (Rubber City) 5.โครงการพัฒนาท่าเรือนาเกลือ (Development of Kantang Coastal Port at NaKlua) 6.โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง (ICP:Inland Container Depot) เชื่อมโยงท่าเรือจังหวัดตรัง โดยบริการเรือเฟอร์รี่ขนส่งสินค้า ระหว่างเบลาวัน ปีนัง ตรัง) และ 7.เครือข่าย IMT-GT UNINET ส่วนโครงการนำเสนอใหม่ในระยะที่ 3 (ปี 2560-2564) มีจำนวน 46 โครงการ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ความคืบหน้าโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของไทย เทียบเคียงกับประเทศในประชาคมอาเซียน
กรมประมงขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๖
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 23 (Senior Officials’ Metting : SOM) พิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ปี 2555-2559 ที่ จ.พังงา
ยุทธศาสตร์ 10 ปี ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 23 (Senior Officials’ Metting : SOM) พิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ปี 2555-2559 ที่ จ.พังงา
เปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ขยายตลาดท่องเที่ยว
นายกรัฐมนตรีสรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 28-29 และ G77
ยุทธศาสตร์ 10 ปี ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
จำนวนคนอ่าน 587 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat