..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
เกษตรจังหวัดพังงา กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ในวันที่ 19 ม.ค. 61 ที่โรงเรียนบ้านบางม่วง

วันที่ 17 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)
 
เกษตรจังหวัดพังงา กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านบางม่วง
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า ภาคการเกษตรของไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ โดยทั่วไปถือว่าวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันเริ่มต้นปีการเพาะปลูก ซึ่งถ้าสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองได้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริต่างๆ ให้เกษตรกรเข้าถึงและเกิดการประยุกต์ใช้ ก็จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day) ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ภายในงานมีบริการด้านการเกษตรฟรี เช่น คลินิกพืช ให้คำแนะนำดูแลรักษา นิทรรศการปาล์มน้ำมันและมะพร้าว คลินิกดิน ตรวจวิเคราะห์ดิน สารเร่ง พ.ด. น้ำหมักชีวิภาพ คลินิกสัตว์ แนะนากรเลี้ยงสัตว์ โรคสัตว์น้ำ คลินิกประมง คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกกฎหมาย (สปก.) คลินิกยางพาราคา นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน 91.01 ตามรอยเท้าพ่อฯ การบริหารจัดการศัตรูพืช การจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าราคาประหยัด สาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่ม บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร รับพันธุ์ต้นไม้ ตรวจสุขภาพเพื่อหาสารเคมีในเลือด บริการตัดผมชาย และนวดแผนไทย บริการฟรีทุกรายการ
ทั้งนี้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
พังงาจัดกิจกรรมอเมซิ่งแรลลี่สู่ภูตาจอให้กับผู้สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเป็นการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพังงาจัดพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปี ๒๕๕๔
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบภาพที่ระลึกแก่ผู้แทนจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE
พังงามอบเงินค่าเหรียญนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดแปดแสนกว่าบาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
จังหวัดพังงาเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการลูกเสือ
อบจ.พังงา จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
เกษตรจังหวัดพังงา ทำพิธีลงนามข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาและประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ ศพก.
รองผู้ว่าฯพังงา ลงตรวจสอบท่าเรือเขาเปาะ จากเสียงเครื่องยนต์เรือนำเที่ยวและเรือหางยาว ดังรบกวนผู้อยู่อาศัย
ระดมส่วนท้องถิ่นร่วมบริหารจัดการกำจัดขยะของเสียอันตรายชุมชน
จังหวัดพังงา ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมืองสะหนามไซ สปป.ลาว
จำนวนคนอ่าน 94 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat