..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
ประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษา อบจ.พังงาและโรงเรียนสตรีพังงา

วันที่ 8 ก.พ. 2561 )
 
                   นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้จัดตั้งโรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยความร่วมมือการจัดการศึกษากับโรงเรียนสตรี เป็นสถานที่เรียนกลุ่มสาระวิชาพื้นฐานทั้งหมด และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสตรีพังงาด้วยดีตลอดมา

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกับโรงเรียนสตรีพังงา เพื่อร่วมกันบริหารจัดการโรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา จึงได้จัดทำบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษา (โครงการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา) ต่อไปอีก ๓ ปี โดยกำหนดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ในวันอังคาร ที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา                                                              **********************
จำนวนคนอ่าน 121 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat