..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
ประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดพังงารับบริจาคโลหิต

วันที่ 12 ก.พ. 2561 )
 
                     นางสุนัฎฐา เพียรทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ตามวันดังนี้

                    วันอังคาร ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ วัดเก่าเจริญธรรม ตำบล
กระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง

                    วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง

                    วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์อำเภอท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง

                    จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


                                                            ******************** 
จำนวนคนอ่าน 150 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat