..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ประชาสัมพันธ์
ปส. นำร่องออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีผ่านระบบออนไลน์ มีนานี้

วันที่ 6 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 115 คน)
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยเดือนมีนาคม 2561 พร้อมเปิดระบบยื่นขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีผ่านระบบออนไลน์ และจะทยอยเปิดระบบขอใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์อื่นๆ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการทั่วไทยอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบายประเทศไทย 4.0

            ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. มีภารกิจสำคัญในการให้บริการขอรับใบอนุญาตผลิต ครอบครอง นำเข้าหรือส่งออก วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ วัสดุต้นกำลัง และพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี ที่ผ่านมาได้พัฒนาและปรับปรุงระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อยอดจากระบบ E-license ที่ได้ดำเนินการใช้งานในปัจจุบัน ให้มีความทันสมัยและใช้งานง่ายมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องการขออนุญาตสามารถยื่นคำขอได้ทันที ลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูล และสามารถติดตามผลได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.oap.go.th

ดร. อัจฉรา กล่าวต่อว่า เบื้องต้น ปส. ได้นำร่องเปิดระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีก่อนภายในเดือนมีนาคมนี้ และจะทยอยเปิดระบบขอใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์อื่นๆ เมื่อทดสอบระบบผ่าน ซึ่งระบบออกใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์จะสามารถให้บริการออกใบอนุญาตอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ซึ่ง ปส. ได้ร่วมบูรณาการ ลงนามความร่วมมือกับกรมการปกครอง นำข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางมาใช้การใช้ประโยชน์ใบริการขอใบอนุญาตในเดือนมกราคมที่ผ่านมา และก่อนการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ปส. จะจัดอบรมและชี้แจงขั้นตอนการใช้งานระบบออกใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจในแนวทางวิธีการยื่นขอรับใบอนุญาตที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีทั่วประเทศไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ปส. มีความพร้อมที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการ และพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตอบรับกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (ประเทศไทย 4.0) ต่อไป

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0-2596-7600 ต่อ 1513

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ระดับภาค
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
การประกวดเรียงความ หัวข้อ "เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ"
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒๐ อัตรา
สปส. จัด “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน”
พังงาเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ๓ แห่ง โดยมีระยะเวลาการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ จนถึงวันเลือกตั้ง
ป.ป.ช.จัดโครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “Young Gen Anti-Corruption”
กระทรวงศึกษาธิการ บรรจุ 12 ค่านิยมคนไทยลงแผนปฏิรูปการศึกษา
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ร่วมกับบริษัท แพ็ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง จำกัด จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาเทคนิคการใช้น้ำยาทำความสะอาด จำนวน 6 ชั่วโมง
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพังงา ท่องเที่ยวตลาด OTOP นวัตวิถีชุมชนบ้านสวนพริก ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
อบจ.พังงา จัดการประกวดแข่งขัน การประกวดร้องเพลง การประกวดเขียนเรียงความ และการประกวดวาดภาพระบายสี สำหรับเด็กและเยาวชน ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปี 2562
สนง.ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ให้ไปติดต่อขอรับเงินค่าภาระผูกพันและเงินอื่นคืน
จำนวนคนอ่าน 116 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat