..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
จ.พังงา มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนเด่น ประจำปี 61

วันที่ 5 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
จังหวัดพังงา จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 เพื่อให้ข้าราชการได้ระลึกถึงบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง ภายใต้แนวคิด "ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งถือว่าเป็นแม่บทหลักที่จะเป็นกรอบชี้นำการกำหนดนโยบายและแผนต่างๆสำหรับการพัฒนาประเทศ
สำหรับปีนี้จังหวัดพังงา มีข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี 2560 2 ประเภทคือ ระดับประเทศ 3 ราย ได้แก่ นายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นางสาววันวิภา ประสิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และนายสุพชัย อัมภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา ซึ่งสำนักงาน ก.พ.จะเชิญไปรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
และประเภทที่ 2 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด 4 ราย ได้แก่ นางสาวสุภาวดี ไพพักตร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา นางสมจิตร คำโสภา พนักงานเก็บเอกสาร โรงพยาบาลตะกั่วป่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายแสง แผนคง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา และนายเตชินท์ รอดทองดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดทั้ง 4 ราย
ผู้ว่าราราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวให้โอวาทใจความว่า ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในอาชีพข้าราชการ พร้อมปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่นทุ่มเท ร่วมมือกันทำงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ไปสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชานทุกคน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
จังหวัดพังงาเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการลูกเสือ
เทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จัดงานประเพณีแข่งขันกีฬาเรือยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพังงา
พังงาจัดกิจกรรมอเมซิ่งแรลลี่สู่ภูตาจอให้กับผู้สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเป็นการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพังงาจัดพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปี ๒๕๕๔
เปิดเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี ย้อนชมความเป็นเมืองพังงาในคราอดีต เสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City
พังงา จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ค้นหาเยาวชนมากความสามารถ เข้าแข่งขันในระดับภาค
นักปั่นร่วม 300 คน ร่วมปั่นรณรงค์รักสุขภาพ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯพาเที่ยว@พังงา”
ภาคประชาชน ร่วมผลักดัน “เส้นทางสายไหม อันดามัน-อ่าวไทย” สู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จำนวนคนอ่าน 58 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat