..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
จ.พังงา มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนเด่น ประจำปี 61

วันที่ 5 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
จังหวัดพังงา จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 เพื่อให้ข้าราชการได้ระลึกถึงบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง ภายใต้แนวคิด "ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งถือว่าเป็นแม่บทหลักที่จะเป็นกรอบชี้นำการกำหนดนโยบายและแผนต่างๆสำหรับการพัฒนาประเทศ
สำหรับปีนี้จังหวัดพังงา มีข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี 2560 2 ประเภทคือ ระดับประเทศ 3 ราย ได้แก่ นายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นางสาววันวิภา ประสิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และนายสุพชัย อัมภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา ซึ่งสำนักงาน ก.พ.จะเชิญไปรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
และประเภทที่ 2 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด 4 ราย ได้แก่ นางสาวสุภาวดี ไพพักตร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา นางสมจิตร คำโสภา พนักงานเก็บเอกสาร โรงพยาบาลตะกั่วป่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายแสง แผนคง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา และนายเตชินท์ รอดทองดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดทั้ง 4 ราย
ผู้ว่าราราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวให้โอวาทใจความว่า ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในอาชีพข้าราชการ พร้อมปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่นทุ่มเท ร่วมมือกันทำงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ไปสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชานทุกคน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
ข้าราชการตำรวจภูธรในจังหวัดพังงาร่วมจัดกิจกรรมวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาพัฒนาเขานางหงส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นจุดสักการะเจ้าแม่นางหงส์ แวะชิมรสชาดอาหารพื้นบ้านพร้อมสัมผัสธรรมชาติตลอดเส้นทาง
พังงาประชุมปรึกษาหารือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชุมชนของหลวงพ่อแช่ม วัดบางทรายน้อย ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด
จ.พังงา ประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา เพื่อร่วมวางแผนและรับทราบแนวทางการออกติดตามการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม
วัยรุ่นแอบเข้าขโมยเก็บใบกระท่อมถูกไฟฟ้าช๊อตเสียชีวิตอนาถใต้ต้นกระท่อมสภาพไฟไหม้เกรียม
ผวจ. พังงา เปิดโครงการให้ความรู้แกนนำชมรม To Be Number one กศน.จังหวัดพังงา
พังงาเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
รองผู้ว่าฯ พังงา นำคณะนักปั่นจักรยานซ้อมในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ตามเส้นทาง
จ.พังงา เปิดงานรวมญาติพันธ์ชาวเล ครั้งที่ 9 "เหลียวหลังแลหน้า 9 ปี มติ ครม. ชาวเล"
จำนวนคนอ่าน 74 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat