..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
จ.พังงา มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนเด่น ประจำปี 61

วันที่ 5 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)
 
จังหวัดพังงา จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 เพื่อให้ข้าราชการได้ระลึกถึงบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง ภายใต้แนวคิด "ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งถือว่าเป็นแม่บทหลักที่จะเป็นกรอบชี้นำการกำหนดนโยบายและแผนต่างๆสำหรับการพัฒนาประเทศ
สำหรับปีนี้จังหวัดพังงา มีข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี 2560 2 ประเภทคือ ระดับประเทศ 3 ราย ได้แก่ นายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นางสาววันวิภา ประสิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และนายสุพชัย อัมภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา ซึ่งสำนักงาน ก.พ.จะเชิญไปรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
และประเภทที่ 2 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด 4 ราย ได้แก่ นางสาวสุภาวดี ไพพักตร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา นางสมจิตร คำโสภา พนักงานเก็บเอกสาร โรงพยาบาลตะกั่วป่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายแสง แผนคง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา และนายเตชินท์ รอดทองดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดทั้ง 4 ราย
ผู้ว่าราราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวให้โอวาทใจความว่า ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในอาชีพข้าราชการ พร้อมปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่นทุ่มเท ร่วมมือกันทำงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ไปสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชานทุกคน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
คนร้ายจ่อยิง สองสามีภรรยาเสียชีวิตในสวนปาล์มอำเภอกะปง จ.พังงาตำรวจคาดสาเหตุน่าจะมาความขัดแย้งส่วนตัว
จังหวัดพังงาจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี ๒๕๕๕เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของจังหวัดพังงาอนุมัติให้เทศบาลเมืองพังงากู้เงิน ธกส.พังงาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเมืองพังงาจำนวนสี่สิบล้านบาท
อำเภอคุระบุรีเปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “เลียบลำคลอง มองพลับพลึงธาร”เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำพืชประจำถิ่น
อบจ.พังงาสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดแก่ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชะยาเสพติดจังหวัดเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจหาสารเสพติดตามแผนต่างๆ
พังงา ประชุมคณะกรรมการ การจัดทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผวจ.พังงา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยขบวนพาเหรด ในงานประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2562
จังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว
พังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา
พังงา การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
จำนวนคนอ่าน 108 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat