..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
จ.พังงา จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) เก็บขยะ 2 ข้างทาง

วันที่ 5 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 119 คน)
 
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) เก็บขยะ 2 ข้างทาง ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และจิตอาสา เข้าร่วมประมาณ 700 คน ทั้งนี้ ดำเนินการเก็บขยะ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ถนนเพชรเกษม ช่วงสามแยกวังหม้อแกงอำเภอเมืองพังงา ถึงที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทุกคน ข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ ฝ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดของบ้านเมือง ที่จะนำพาไปสู่ความปลอดโรคปลอดภัย และเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริง
ปลัดจังหวัดพังงา กล่าวว่า กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) เก็บขยะ 2 ข้างทาง เป็นส่วนหนึ่งของวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน การบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะ เส้นทางคมนาคมทางสาธารณะจึงมีความสำคัญ จังหวัดพังงาจึงจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ ตามนโยบายจังหวัดสะอาดของกระทรวงมหาดไทย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
คนร้ายจ่อยิง สองสามีภรรยาเสียชีวิตในสวนปาล์มอำเภอกะปง จ.พังงาตำรวจคาดสาเหตุน่าจะมาความขัดแย้งส่วนตัว
จังหวัดพังงาจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี ๒๕๕๕เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของจังหวัดพังงาอนุมัติให้เทศบาลเมืองพังงากู้เงิน ธกส.พังงาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเมืองพังงาจำนวนสี่สิบล้านบาท
อำเภอคุระบุรีเปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “เลียบลำคลอง มองพลับพลึงธาร”เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำพืชประจำถิ่น
อบจ.พังงาสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดแก่ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชะยาเสพติดจังหวัดเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจหาสารเสพติดตามแผนต่างๆ
พังงา ประชุมคณะกรรมการ การจัดทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผวจ.พังงา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยขบวนพาเหรด ในงานประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2562
จังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว
พังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา
พังงา การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
จำนวนคนอ่าน 120 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat