..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
จ.พังงา จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) เก็บขยะ 2 ข้างทาง

วันที่ 5 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) เก็บขยะ 2 ข้างทาง ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และจิตอาสา เข้าร่วมประมาณ 700 คน ทั้งนี้ ดำเนินการเก็บขยะ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ถนนเพชรเกษม ช่วงสามแยกวังหม้อแกงอำเภอเมืองพังงา ถึงที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทุกคน ข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ ฝ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดของบ้านเมือง ที่จะนำพาไปสู่ความปลอดโรคปลอดภัย และเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริง
ปลัดจังหวัดพังงา กล่าวว่า กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) เก็บขยะ 2 ข้างทาง เป็นส่วนหนึ่งของวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน การบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะ เส้นทางคมนาคมทางสาธารณะจึงมีความสำคัญ จังหวัดพังงาจึงจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ ตามนโยบายจังหวัดสะอาดของกระทรวงมหาดไทย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
จังหวัดพังงาเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการลูกเสือ
เทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จัดงานประเพณีแข่งขันกีฬาเรือยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพังงา
พังงาจัดกิจกรรมอเมซิ่งแรลลี่สู่ภูตาจอให้กับผู้สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเป็นการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพังงาจัดพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปี ๒๕๕๔
เปิดเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี ย้อนชมความเป็นเมืองพังงาในคราอดีต เสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City
พังงา จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ค้นหาเยาวชนมากความสามารถ เข้าแข่งขันในระดับภาค
นักปั่นร่วม 300 คน ร่วมปั่นรณรงค์รักสุขภาพ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯพาเที่ยว@พังงา”
ภาคประชาชน ร่วมผลักดัน “เส้นทางสายไหม อันดามัน-อ่าวไทย” สู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จำนวนคนอ่าน 55 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat