..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
จังหวัดพังงา เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพราษฎรที่ต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561

วันที่ 5 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 155 คน)
 
นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการโครงการพัฒนาคุณภาพราษฎรที่ต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษ จังหวัดพังงา ณ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 โดยมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ร่วมมอบถุงยังชีพ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ ทุนการศึกษาแก่เด็ก และยังมีการออกหน่วยบริการพิเศษตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตา มอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ ตัดรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน มอบของขวัญ เลี้ยงอาหารแก่ผู้ป่วยและเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พร้อมประเมินและติดตามการตรวจรักษา คัดกรองเด็กพิเศษ ขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่ และต่ออายุบัตรผู้พิการรายเก่า ให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้านสังคม
สำหรับอำเภอคุระบุรีนั้น มีผู้สูงอายุ ร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นและการเคลื่อนไหว และจากการคัดกรองพฤติกรรมเด็กของอำเภอคุระบุรี ชั้นประถมปีที่ 1-6 จำนวน 2,370 คน พบเด็กบกพร่องที่เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข บกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 74 คน สมาธิสั้น จำนวน 48 คน และออทิสติก จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 131 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของเด็กในระบบโรงเรียน และเด็กบางคนมีพัฒนาการที่ล่าช้า ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของหน่วยงานหลายภาคส่วน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
คนร้ายจ่อยิง สองสามีภรรยาเสียชีวิตในสวนปาล์มอำเภอกะปง จ.พังงาตำรวจคาดสาเหตุน่าจะมาความขัดแย้งส่วนตัว
จังหวัดพังงาจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี ๒๕๕๕เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของจังหวัดพังงาอนุมัติให้เทศบาลเมืองพังงากู้เงิน ธกส.พังงาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเมืองพังงาจำนวนสี่สิบล้านบาท
อำเภอคุระบุรีเปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “เลียบลำคลอง มองพลับพลึงธาร”เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำพืชประจำถิ่น
อบจ.พังงาสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดแก่ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชะยาเสพติดจังหวัดเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจหาสารเสพติดตามแผนต่างๆ
พังงา ประชุมคณะกรรมการ การจัดทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผวจ.พังงา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยขบวนพาเหรด ในงานประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2562
จังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว
พังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา
พังงา การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
จำนวนคนอ่าน 156 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat