..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
จังหวัดพังงา เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพราษฎรที่ต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561

วันที่ 5 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 
นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการโครงการพัฒนาคุณภาพราษฎรที่ต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษ จังหวัดพังงา ณ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 โดยมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ร่วมมอบถุงยังชีพ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ ทุนการศึกษาแก่เด็ก และยังมีการออกหน่วยบริการพิเศษตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตา มอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ ตัดรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน มอบของขวัญ เลี้ยงอาหารแก่ผู้ป่วยและเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พร้อมประเมินและติดตามการตรวจรักษา คัดกรองเด็กพิเศษ ขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่ และต่ออายุบัตรผู้พิการรายเก่า ให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้านสังคม
สำหรับอำเภอคุระบุรีนั้น มีผู้สูงอายุ ร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นและการเคลื่อนไหว และจากการคัดกรองพฤติกรรมเด็กของอำเภอคุระบุรี ชั้นประถมปีที่ 1-6 จำนวน 2,370 คน พบเด็กบกพร่องที่เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข บกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 74 คน สมาธิสั้น จำนวน 48 คน และออทิสติก จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 131 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของเด็กในระบบโรงเรียน และเด็กบางคนมีพัฒนาการที่ล่าช้า ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของหน่วยงานหลายภาคส่วน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
จังหวัดพังงาเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการลูกเสือ
เทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จัดงานประเพณีแข่งขันกีฬาเรือยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพังงา
พังงาจัดกิจกรรมอเมซิ่งแรลลี่สู่ภูตาจอให้กับผู้สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเป็นการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพังงาจัดพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปี ๒๕๕๔
เปิดเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี ย้อนชมความเป็นเมืองพังงาในคราอดีต เสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City
พังงา จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ค้นหาเยาวชนมากความสามารถ เข้าแข่งขันในระดับภาค
นักปั่นร่วม 300 คน ร่วมปั่นรณรงค์รักสุขภาพ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯพาเที่ยว@พังงา”
ภาคประชาชน ร่วมผลักดัน “เส้นทางสายไหม อันดามัน-อ่าวไทย” สู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat