..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบถ้วยรางวัล ให้แก่โรงเรียนชนะเลิศกีฬาพื้นบ้านการแข่งขันเกมสำหรับเด็กเรียนรวม (Inclusive Kids Game) ภายใต้โครงการ "เรียน เล่น เป็น สุข"

วันที่ 5 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 99 คน)
 
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันเกมสำหรับเด็กเรียนรวม (Inclusive Kids Game) ภายใต้โครงการ "เรียน เล่น เป็น สุข" โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รองนายแพทย์สารณสุขจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
สำหรับการแข่งขันเกมสำหรับเด็กเรียนรวม (Inclusive Kids Game) ภายใต้โครงการ "เรียน เล่น เป็น สุข" คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กพิเศษจังหวัดพังงา ได้นำเด็กนักเรียนพิเศษและเด็กปกติ จากโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอคุระบุรี มาทำการแข่งขัน 8 ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ลากกาบหมาก ขว้างราวกาหยี เดินกะลา เป่ากบ หมากเก็บ กระต่ายขาเดียว ชักกะเย่อ และวิ่งผลัดแตงโม ซึ่งได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลให้แก่หน่วยโรงเรียนที่ชนะการแข่งขัน โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หน่วยบางวัน รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หน่วยเทศบาล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หน่วยคุระ และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยพระทองแม่นางขาว พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เยี่ยมชมนิทรรศการ และการสาธิตการละเล่นที่ใช้ในการแข่งขันต่างๆ ของเด็กนักเรียน
นางไขแสง ศักดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา กล่าวว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กพิเศษจังหวัดพังงา ได้ขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมฯ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยให้ความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมช่วยเหลือ ดูแลและพัฒนาเด็กพิเศษจังหวัดพังงา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข หน่วยราชการ รวมทั้งภาคเอกชน ในการร่วมกันติดตามประเมินผลการดำเนินงานแก้ไข และพัฒนาเด็กที่บกพร่องในการเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี โดยได้นำการละเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีต มาจัดเป็นการเกมการแข่งขัน และเป็นสื่อในการพัฒนาส่งผลให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม สร้างความรักความสามัคคี สร้างความประทับใจ ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
อีกทั้ง ยังได้ประสานแพทย์เฉพาะทาง นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาดูแล สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและตัวเด็ก เพื่อการสื่อสารและการพัฒนาร่วมกันอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับหลักการของโครงการ "เรียน เล่น เป็น สุข"
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
จังหวัดพังงาเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการลูกเสือ
เทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จัดงานประเพณีแข่งขันกีฬาเรือยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพังงา
พังงาจัดกิจกรรมอเมซิ่งแรลลี่สู่ภูตาจอให้กับผู้สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเป็นการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพังงาจัดพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปี ๒๕๕๔
เปิดเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี ย้อนชมความเป็นเมืองพังงาในคราอดีต เสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City
พังงา จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ค้นหาเยาวชนมากความสามารถ เข้าแข่งขันในระดับภาค
นักปั่นร่วม 300 คน ร่วมปั่นรณรงค์รักสุขภาพ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯพาเที่ยว@พังงา”
ภาคประชาชน ร่วมผลักดัน “เส้นทางสายไหม อันดามัน-อ่าวไทย” สู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จำนวนคนอ่าน 100 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat