..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบถ้วยรางวัล ให้แก่โรงเรียนชนะเลิศกีฬาพื้นบ้านการแข่งขันเกมสำหรับเด็กเรียนรวม (Inclusive Kids Game) ภายใต้โครงการ "เรียน เล่น เป็น สุข"

วันที่ 5 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 216 คน)
 
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันเกมสำหรับเด็กเรียนรวม (Inclusive Kids Game) ภายใต้โครงการ "เรียน เล่น เป็น สุข" โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รองนายแพทย์สารณสุขจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
สำหรับการแข่งขันเกมสำหรับเด็กเรียนรวม (Inclusive Kids Game) ภายใต้โครงการ "เรียน เล่น เป็น สุข" คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กพิเศษจังหวัดพังงา ได้นำเด็กนักเรียนพิเศษและเด็กปกติ จากโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอคุระบุรี มาทำการแข่งขัน 8 ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ลากกาบหมาก ขว้างราวกาหยี เดินกะลา เป่ากบ หมากเก็บ กระต่ายขาเดียว ชักกะเย่อ และวิ่งผลัดแตงโม ซึ่งได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลให้แก่หน่วยโรงเรียนที่ชนะการแข่งขัน โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หน่วยบางวัน รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หน่วยเทศบาล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หน่วยคุระ และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยพระทองแม่นางขาว พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เยี่ยมชมนิทรรศการ และการสาธิตการละเล่นที่ใช้ในการแข่งขันต่างๆ ของเด็กนักเรียน
นางไขแสง ศักดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา กล่าวว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กพิเศษจังหวัดพังงา ได้ขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมฯ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยให้ความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมช่วยเหลือ ดูแลและพัฒนาเด็กพิเศษจังหวัดพังงา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข หน่วยราชการ รวมทั้งภาคเอกชน ในการร่วมกันติดตามประเมินผลการดำเนินงานแก้ไข และพัฒนาเด็กที่บกพร่องในการเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี โดยได้นำการละเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีต มาจัดเป็นการเกมการแข่งขัน และเป็นสื่อในการพัฒนาส่งผลให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม สร้างความรักความสามัคคี สร้างความประทับใจ ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
อีกทั้ง ยังได้ประสานแพทย์เฉพาะทาง นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาดูแล สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและตัวเด็ก เพื่อการสื่อสารและการพัฒนาร่วมกันอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับหลักการของโครงการ "เรียน เล่น เป็น สุข"
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
คนร้ายจ่อยิง สองสามีภรรยาเสียชีวิตในสวนปาล์มอำเภอกะปง จ.พังงาตำรวจคาดสาเหตุน่าจะมาความขัดแย้งส่วนตัว
จังหวัดพังงาจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี ๒๕๕๕เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของจังหวัดพังงาอนุมัติให้เทศบาลเมืองพังงากู้เงิน ธกส.พังงาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเมืองพังงาจำนวนสี่สิบล้านบาท
อำเภอคุระบุรีเปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “เลียบลำคลอง มองพลับพลึงธาร”เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำพืชประจำถิ่น
อบจ.พังงาสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดแก่ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชะยาเสพติดจังหวัดเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจหาสารเสพติดตามแผนต่างๆ
พังงา ประชุมคณะกรรมการ การจัดทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผวจ.พังงา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยขบวนพาเหรด ในงานประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2562
จังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว
พังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา
พังงา การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
จำนวนคนอ่าน 217 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat