..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
จังหวัดพังงา เตรียมแผนป้องกันรับมือ 7 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ 5 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
 
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมประชุมเตรียมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างใช้รถ ใช้ถนนในห้วงเวลาดังกล่าวค่อนข้างมาก เพื่อเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ส่วนมากการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดพังงา ร้อยละ 43 จะเกิดอุบัติเหตุตามถนนในหมู่บ้านในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกอำเภอทำการบูรณาการร่วมกันในการตั้งจุดตรวจหลักในพื้นที่เสี่ยง จุดที่เป็นอันตราย หรือทางโค้ง อำเภอละ 2 จุด และตั้งจุดตรวจรองตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อรณรงค์ในเรื่องการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย ภายใต้คำขวัญ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” สร้างความตระหนัก รับรู้ กระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนและผู้ใช้รถ ใช้ถนนในห้วงเวลาดังกล่าว โดยจังหวัดพังงาได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และยังเป็นศูนย์รายงานสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ให้จังหวัดได้รับทราบ
สำหรับจังหวัดพังงา ได้กำหนดห้วง 7 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 เริ่มตั้งแต่ 11-17 เมษายน 61 เน้นความปลอดภัยทั้งทางบกและทางทะเล การกำหนดเขตพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยสงกรานต์ปลอดเหล้า การกวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. หรือ 10 รสขม. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
คนร้ายจ่อยิง สองสามีภรรยาเสียชีวิตในสวนปาล์มอำเภอกะปง จ.พังงาตำรวจคาดสาเหตุน่าจะมาความขัดแย้งส่วนตัว
จังหวัดพังงาจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี ๒๕๕๕เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของจังหวัดพังงาอนุมัติให้เทศบาลเมืองพังงากู้เงิน ธกส.พังงาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเมืองพังงาจำนวนสี่สิบล้านบาท
อำเภอคุระบุรีเปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “เลียบลำคลอง มองพลับพลึงธาร”เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำพืชประจำถิ่น
อบจ.พังงาสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดแก่ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชะยาเสพติดจังหวัดเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจหาสารเสพติดตามแผนต่างๆ
พังงา ประชุมคณะกรรมการ การจัดทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผวจ.พังงา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยขบวนพาเหรด ในงานประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2562
จังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว
พังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา
พังงา การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
จำนวนคนอ่าน 110 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat