..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
จังหวัดพังงา เตรียมแผนป้องกันรับมือ 7 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ 5 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมประชุมเตรียมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างใช้รถ ใช้ถนนในห้วงเวลาดังกล่าวค่อนข้างมาก เพื่อเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ส่วนมากการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดพังงา ร้อยละ 43 จะเกิดอุบัติเหตุตามถนนในหมู่บ้านในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกอำเภอทำการบูรณาการร่วมกันในการตั้งจุดตรวจหลักในพื้นที่เสี่ยง จุดที่เป็นอันตราย หรือทางโค้ง อำเภอละ 2 จุด และตั้งจุดตรวจรองตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อรณรงค์ในเรื่องการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย ภายใต้คำขวัญ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” สร้างความตระหนัก รับรู้ กระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนและผู้ใช้รถ ใช้ถนนในห้วงเวลาดังกล่าว โดยจังหวัดพังงาได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และยังเป็นศูนย์รายงานสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ให้จังหวัดได้รับทราบ
สำหรับจังหวัดพังงา ได้กำหนดห้วง 7 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 เริ่มตั้งแต่ 11-17 เมษายน 61 เน้นความปลอดภัยทั้งทางบกและทางทะเล การกำหนดเขตพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยสงกรานต์ปลอดเหล้า การกวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. หรือ 10 รสขม. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
จังหวัดพังงาเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการลูกเสือ
เทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จัดงานประเพณีแข่งขันกีฬาเรือยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพังงา
พังงาจัดกิจกรรมอเมซิ่งแรลลี่สู่ภูตาจอให้กับผู้สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเป็นการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพังงาจัดพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปี ๒๕๕๔
เปิดเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี ย้อนชมความเป็นเมืองพังงาในคราอดีต เสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City
พังงา จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ค้นหาเยาวชนมากความสามารถ เข้าแข่งขันในระดับภาค
นักปั่นร่วม 300 คน ร่วมปั่นรณรงค์รักสุขภาพ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯพาเที่ยว@พังงา”
ภาคประชาชน ร่วมผลักดัน “เส้นทางสายไหม อันดามัน-อ่าวไทย” สู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จำนวนคนอ่าน 69 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat