..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
จังหวัดพังงานำผู้ติดยาเสพติด 80 คน เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วันที่ 10 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 9 คน)
 

ที่ฐานทัพเรือพังงา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี2561 โดยมี พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา พร้อมด้วย นายอดุลย์ งามผิว ผอ.ส่วนประสานพื้นที่ ปปส.ภาค 8  หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เสพยาเสพติด 80 คนเข้าร่วม

 นายธรรมเนียม บำรุง ป้องกันจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา ร่วมกับ  ป.ป.ส. ภาค 8  ฐานทัพเรือพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2561   ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมโดยมีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เช่น การรู้จักคุณค่าของตนเอง  ทักษะการสร้างเป้าหมายในชีวิต  ทักษะการทำงานร่วมกัน  หลักคุณธรรมจริยธรรม และการฝึกปฏิบัติในด้านวิชาชีพซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถกลับออกไปอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข   เพื่อลดจำนวนผู้เสพ และ ผู้ติดยาเสพติด  ให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด  ละ  เลิก  ยาเสพติด  และให้ผู้เสพยาเสพติด  กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพ  และกลับไปสู่สังคม  ชุมชน  ได้อย่างปกติสุข เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมได้เรียนรู้ทักษะอาชีพสำหรับใช้ในการประกอบการหารายได้เลี้ยงชีพหลังจากผ่านกระบวนการฝึกอบรมไปแล้วสำหรับการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-18 พฤษภาคม 2561 โดยแบ่งการอบรมเป็น 2ช่วง ช่วงแรกเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ช่วงที่ 2 เป็นการเสริมทักษะด้านอาชีพ  ตามที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมัครใจ

 นายสิทธิชัย  ศักดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย  เนื่องจากมีการแพร่ระบาดรุนแรงต่อเนื่องมาโดยตลอดในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา/ทั้งด้านการปราบปรามกลุ่มผู้ค้าการป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและการบำบัดรักษาผู้เสพ – ผู้ติดยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ในครั้งนี้เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งที่ได้มีการค้นหาผู้ที่หลงผิดเข้าไปเป็นผู้เสพยาเสพติดด้วยความอยากรู้ อยากลองหรือเพื่อนชักชวนซึ่งบุคคลเหล่านี้ควรได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนทัศนคติให้สามารถที่จะกลับไปดำรงชีวิตร่วมกับคนในครอบครัวและสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขนอกจากนั้นในการดำเนินการตามโครงการยังได้มีการฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อจะให้ผู้เข้ารับการอบรม กลับไปประกอบอาชีพที่สุจริต  มีรายได้สามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองและคนในครอบครัวได้ต่อไป

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
คนร้ายจ่อยิง สองสามีภรรยาเสียชีวิตในสวนปาล์มอำเภอกะปง จ.พังงาตำรวจคาดสาเหตุน่าจะมาความขัดแย้งส่วนตัว
จังหวัดพังงาจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี ๒๕๕๕เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของจังหวัดพังงาอนุมัติให้เทศบาลเมืองพังงากู้เงิน ธกส.พังงาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเมืองพังงาจำนวนสี่สิบล้านบาท
อำเภอคุระบุรีเปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “เลียบลำคลอง มองพลับพลึงธาร”เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำพืชประจำถิ่น
อบจ.พังงาสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดแก่ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชะยาเสพติดจังหวัดเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจหาสารเสพติดตามแผนต่างๆ
เกษตรจังหวัดพังงา เปิดเวทีเสวนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร เชื่อมโยงเครือข่ายตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
เกษตรจังหวัดพังงา เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 61 ให้แก่เกษตรกร
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแถลงข่าวปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา ก่อนการปั่นระดับโลก “เลอเทป ไทยแลนด์ บาย เลอ ตู เดอ ฟร็องซ์ 2018” ที่จังหวัดพังงา
วางซั้งสาหร่ายเทียมสร้างบา้นให้สัตว์น้ำ เพิ่มปะการังเทียมเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ของฝูงปลาและสัตว์น้ำ
โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้ผู้สูงวัย 400 คน
จำนวนคนอ่าน 10 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat