..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
พังงา คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ออกถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกรและประชาชนใน อ.ตะกั่วทุ่ง

วันที่ 9 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 6 คน)
 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐ เอกชน และส่วนท้องถิ่น ร่วมออกบูทให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ พร้อมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา) หมู่ 1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร พร้อมกับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรต่างๆให้แก่เกษตรกร ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกรเอง รวมถึงการให้บริการทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเองในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ โดยมี 9 คลินิกหลัก ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกข้าว คลินิกกฎหมาย และคลินิกเสริมของส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนนิทรรศการและการให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ การสาธิตการทำอาหาร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ ต.กระโสม และตำบลอื่นใน อ.ตะกั่วทุ่ง เข้าร่วมงานกว่า 400 คน

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
พังงาจัดกิจกรรมอเมซิ่งแรลลี่สู่ภูตาจอให้กับผู้สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเป็นการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพังงาจัดพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปี ๒๕๕๔
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบภาพที่ระลึกแก่ผู้แทนจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE
พังงามอบเงินค่าเหรียญนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดแปดแสนกว่าบาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
จังหวัดพังงาเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการลูกเสือ
อบจ.พังงา จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
เกษตรจังหวัดพังงา ทำพิธีลงนามข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาและประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ ศพก.
รองผู้ว่าฯพังงา ลงตรวจสอบท่าเรือเขาเปาะ จากเสียงเครื่องยนต์เรือนำเที่ยวและเรือหางยาว ดังรบกวนผู้อยู่อาศัย
ระดมส่วนท้องถิ่นร่วมบริหารจัดการกำจัดขยะของเสียอันตรายชุมชน
จังหวัดพังงา ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมืองสะหนามไซ สปป.ลาว
จำนวนคนอ่าน 7 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat