..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาจัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาตามโครงการแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2561

วันที่ 25 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 8 คน)
 

นายชนาวุธ บุญเมธี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาจัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ตามโครงการแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2561 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองจังหวัดพังงา มีนายภาคภูมิอินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดพังงาหลังจากนั้นมีการบรรยายเรื่องภาคประชาชนไม่ทนต่อการทุจริต โดยนายสุทธิโชค ทองชุมนุม กรรมการหอการค้าไทย และภาคบ่ายจัดเสวนา หัวข้อ "สื่อกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนายอโนทัย งานดี นายกสมาคมสื่อมวลชนแห่งจังหวัดพังงานายทวีศักดิ์  ปิยะวิสุทธิกุล    นายกสมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงา อันดามัน  นายกิตติ วงศรัตนาวุธ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงาดำเนินการเสวนาโดย นางอุภาวรรณ พรหมรักษานักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา มีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาเข้าร่วมจำนวน ๓๕คน

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่1 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงกว่าร้อยละ 50 มีแนวทางดำเนินการประกอบด้วย 1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 2. ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และ 6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในประเทศไทย โดยให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา จึงจัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาโครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสในสังคมให้มีพฤติกรรมร่วมต่อต้านทุจริตในวงกว้าง รณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง มุ่งต้านทุจริตในทุกภาคส่วน และเผยแพร่การปราบปรามการทุจริต ให้ประชาชนทราบ ตลอดทั้งเพื่อสร้างกระแสความร่วมมือจากประชาชนต่อต้านการทุจริต

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
อุทยานแห่งชาติศรีพังงาปล่อยสัตว์ป่าพันธุ์อนุรักษ์ ตามโครงการ ทำดีเพื่อแผ่นดิน ปล่อยสัตว์ป่าคืนถิ่นธรรมชาติ
จังหวัดพังงาประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเสกน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นน้ำสรงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
องค์การบริหารส่วนตำบ่อแสน จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบญาติพี่น้องลูกหลาน และมีความรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งจากสังคม
บ้านเก้าเจ้า ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง ต้อนรับตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ราษฎรอยู่ดีกินดี
พัฒนาการจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมมอบใบประกาศดาว สุดยอดโอทอป ประจำปี๒๕๕๕
คณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนจังหวัดพังงา ออกตรวจระบบการจัดเก็บนมโรงเรียนและการกระจายสู่ปลายทาง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมอย่างเต็มคุณภาพ
กลุ่มชาวสองล้อ ร่วมใจทำความดี ขับขี่การกุศล ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในตำบลบ่อแสน
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา
รวมพลัง ช่วยสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเก็บขยะทะเลปลุกจิตสำนึกรักษ์ทะเลเนื่องในวันทะเลโลก
จำนวนคนอ่าน 9 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat