..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาจัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาตามโครงการแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2561

วันที่ 25 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 

นายชนาวุธ บุญเมธี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาจัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ตามโครงการแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2561 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองจังหวัดพังงา มีนายภาคภูมิอินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดพังงาหลังจากนั้นมีการบรรยายเรื่องภาคประชาชนไม่ทนต่อการทุจริต โดยนายสุทธิโชค ทองชุมนุม กรรมการหอการค้าไทย และภาคบ่ายจัดเสวนา หัวข้อ "สื่อกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนายอโนทัย งานดี นายกสมาคมสื่อมวลชนแห่งจังหวัดพังงานายทวีศักดิ์  ปิยะวิสุทธิกุล    นายกสมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงา อันดามัน  นายกิตติ วงศรัตนาวุธ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงาดำเนินการเสวนาโดย นางอุภาวรรณ พรหมรักษานักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา มีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาเข้าร่วมจำนวน ๓๕คน

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่1 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงกว่าร้อยละ 50 มีแนวทางดำเนินการประกอบด้วย 1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 2. ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และ 6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในประเทศไทย โดยให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา จึงจัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาโครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสในสังคมให้มีพฤติกรรมร่วมต่อต้านทุจริตในวงกว้าง รณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง มุ่งต้านทุจริตในทุกภาคส่วน และเผยแพร่การปราบปรามการทุจริต ให้ประชาชนทราบ ตลอดทั้งเพื่อสร้างกระแสความร่วมมือจากประชาชนต่อต้านการทุจริต

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
มูลนิธิตัรบียะห์อิสลามียะห์ประเทศบาห์เรนและมูลนิธิอัร-เราะมะห์แห่งประเทศไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส่วนราชการในจังหวัดพังงาเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าจัดตั้งโรงเรียนสอนกึ่งศาสนาและช่วยเหลือครอบครัวยากจนในจังหวัดพังงา
พังงาจัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกจังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นกำลังสำรองของกองทัพที่มีคุณภาพในการป้องกันชาติบ้านเมือง
สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลอำเภอตะกั่วป่า น้ำลดสู่สภาวะปกติชาวบ้านเร่งเก็บกวาดบ้านเรือนของตัวเอง ขณะที่โรงเรียนยังคงประกาศปิด ๑ วัน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อการปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจัดโครงการเสริมสร้างและอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ผู้ประกอบการเรือทัวร์นำเที่ยวพังงา ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในเรือ ก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ ในช่วงวันที่ 15 ต.ค.61
จังหวัดพังงา พร้อมพัฒนาเส้นทางสายไหมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ คาดเปิดตัวภายในปี 62
ชาวไทยเชื้อสายจีนนับพันคน ร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจ ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์คืนแรก ตามความเชื่อที่ถือปฎิบัติมายาวนาน
พังงาร่วมยกเสาโกเต้งก เริ่มต้นประเพณีถือศีล-กินผัก ปี 2561
พังงา ประชาชนร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ ในประเพณีวันสารทเดือนสิบ
จำนวนคนอ่าน 50 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat