..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพู่ร่วมใจ อ.กะปง จ.พังงา รับรางวัลอันดับ 2 ในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561

วันที่ 30 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
 

ตัวแทนจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพู่ร่วมใจ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา เข้ารับป้ายรางวัลอันดับที่ 2 จากนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาและกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรมคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 61 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านปากพู่ร่วมใจ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ

สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพู่ร่วมใจ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2524 ปัจจุบันมีสมาชิก 168 คน มีการประกอบกิจกรรมต่างๆคือ ปลูกพืชผักสวนครัว ทำเครื่องแกง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หัตถกรรมหมวกใบร่มข้าว กลองยาว ทำขนมพื้นบ้าน ออมทรัพย์ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทุกกิจกรรมมีการส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชน โดยได้ยึดหลักธรรมะและความซื่อสัตย์สุจริตมาใช้ควบคู่กับการดำเนินงานในกลุ่ม ทำให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามหลักศาสตร์พระราชา

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
จังหวัดพังงาเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการลูกเสือ
เทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จัดงานประเพณีแข่งขันกีฬาเรือยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพังงา
พังงาจัดกิจกรรมอเมซิ่งแรลลี่สู่ภูตาจอให้กับผู้สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเป็นการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพังงาจัดพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปี ๒๕๕๔
เปิดเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี ย้อนชมความเป็นเมืองพังงาในคราอดีต เสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City
พังงา จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ค้นหาเยาวชนมากความสามารถ เข้าแข่งขันในระดับภาค
นักปั่นร่วม 300 คน ร่วมปั่นรณรงค์รักสุขภาพ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯพาเที่ยว@พังงา”
ภาคประชาชน ร่วมผลักดัน “เส้นทางสายไหม อันดามัน-อ่าวไทย” สู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จำนวนคนอ่าน 43 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat