..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพู่ร่วมใจ อ.กะปง จ.พังงา รับรางวัลอันดับ 2 ในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561

วันที่ 30 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)
 

ตัวแทนจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพู่ร่วมใจ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา เข้ารับป้ายรางวัลอันดับที่ 2 จากนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาและกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรมคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 61 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านปากพู่ร่วมใจ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ

สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพู่ร่วมใจ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2524 ปัจจุบันมีสมาชิก 168 คน มีการประกอบกิจกรรมต่างๆคือ ปลูกพืชผักสวนครัว ทำเครื่องแกง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หัตถกรรมหมวกใบร่มข้าว กลองยาว ทำขนมพื้นบ้าน ออมทรัพย์ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทุกกิจกรรมมีการส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชน โดยได้ยึดหลักธรรมะและความซื่อสัตย์สุจริตมาใช้ควบคู่กับการดำเนินงานในกลุ่ม ทำให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามหลักศาสตร์พระราชา

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
คนร้ายจ่อยิง สองสามีภรรยาเสียชีวิตในสวนปาล์มอำเภอกะปง จ.พังงาตำรวจคาดสาเหตุน่าจะมาความขัดแย้งส่วนตัว
จังหวัดพังงาจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี ๒๕๕๕เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของจังหวัดพังงาอนุมัติให้เทศบาลเมืองพังงากู้เงิน ธกส.พังงาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเมืองพังงาจำนวนสี่สิบล้านบาท
อำเภอคุระบุรีเปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “เลียบลำคลอง มองพลับพลึงธาร”เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำพืชประจำถิ่น
อบจ.พังงาสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดแก่ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชะยาเสพติดจังหวัดเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจหาสารเสพติดตามแผนต่างๆ
พังงา ประชุมคณะกรรมการ การจัดทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผวจ.พังงา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยขบวนพาเหรด ในงานประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2562
จังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว
พังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา
พังงา การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
จำนวนคนอ่าน 84 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat