..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพู่ร่วมใจ อ.กะปง จ.พังงา รับรางวัลอันดับ 2 ในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561

วันที่ 30 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 

ตัวแทนจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพู่ร่วมใจ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา เข้ารับป้ายรางวัลอันดับที่ 2 จากนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาและกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรมคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 61 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านปากพู่ร่วมใจ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ

สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพู่ร่วมใจ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2524 ปัจจุบันมีสมาชิก 168 คน มีการประกอบกิจกรรมต่างๆคือ ปลูกพืชผักสวนครัว ทำเครื่องแกง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หัตถกรรมหมวกใบร่มข้าว กลองยาว ทำขนมพื้นบ้าน ออมทรัพย์ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทุกกิจกรรมมีการส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชน โดยได้ยึดหลักธรรมะและความซื่อสัตย์สุจริตมาใช้ควบคู่กับการดำเนินงานในกลุ่ม ทำให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามหลักศาสตร์พระราชา

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
ข้าราชการตำรวจภูธรในจังหวัดพังงาร่วมจัดกิจกรรมวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาพัฒนาเขานางหงส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นจุดสักการะเจ้าแม่นางหงส์ แวะชิมรสชาดอาหารพื้นบ้านพร้อมสัมผัสธรรมชาติตลอดเส้นทาง
พังงาประชุมปรึกษาหารือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชุมชนของหลวงพ่อแช่ม วัดบางทรายน้อย ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด
จ.พังงา ประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา เพื่อร่วมวางแผนและรับทราบแนวทางการออกติดตามการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม
วัยรุ่นแอบเข้าขโมยเก็บใบกระท่อมถูกไฟฟ้าช๊อตเสียชีวิตอนาถใต้ต้นกระท่อมสภาพไฟไหม้เกรียม
ผวจ. พังงา เปิดโครงการให้ความรู้แกนนำชมรม To Be Number one กศน.จังหวัดพังงา
พังงาเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
รองผู้ว่าฯ พังงา นำคณะนักปั่นจักรยานซ้อมในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ตามเส้นทาง
จ.พังงา เปิดงานรวมญาติพันธ์ชาวเล ครั้งที่ 9 "เหลียวหลังแลหน้า 9 ปี มติ ครม. ชาวเล"
จำนวนคนอ่าน 60 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat