..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
ส.บมช.8 สร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

วันที่ 28 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 16 คน)
 

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก World Oceans Day 2018 "Healthy Oceans Healthy Lives” ทะเลดี ชีวีมีสุข โดยมี นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วยจังหวัดพังงา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ อำเภอตะกั่วป่า มูลนิธิรักษ์เขาหลัก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เทศบาลตำบลคึกคัก สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดพังงา สมาคมเรือประมง สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้และการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สร้างกระบวนการคิดให้ตื่นตัวและใส่ใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยชุดการแสดงสื่อความหมายของนักเรียนในหัวข้อ "มาม๊ะแยกขยะ ไม่เอาโฟม” การเสวนาในหัวข้อ "หาดสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่ชายหาดเขาหลักเพื่อลดปัญหาขยะ และปลูกป่าชายหาดต้นจิกทะเลเพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ ณ พื้นที่ชายหาดนางทอง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

นายประถม  รัสมี  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8  กล่าวว่า ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2561  โดยตั้งแต่ในปี พ.ศ.2551  องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดจัดวันทะเลโลกโดยเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2552 ซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมในการดูแลรักษาทะเลและมหาสมุทรอย่างพร้อมเพรียงกันในวันสำคัญนี้ ซึ่งในวันทะเลโลกสากลปี 2561  ได้กำหนดแนวทางประเด็นหลักว่า "to prevent plastic pollution and encourage solutions for a healthy ocean " และประเทศไทยได้กำหนดไว้ว่า  "Healthy Oceans Healthy Lives”ทะเลดี ชีวีมีสุข โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการศึกษาวิจัย สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองป้องกันและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาโดยตลอด  จึงได้กำหนดกิจกรรมสำคัญในวันทะเลโลก เช่น การเผยแพร่ความรู้และการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ตื่นตัวแลใส่ใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน เช่น จังหวัดพังงา สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา  อุทยานแห่งชาติเขาหลัก  อำเภอตะกั่วป่า มูลนิธิรักษ์เขาหลัก  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  เทศบาลตำบลคักคึก  สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดพังงา สมาคมเรือประมง  สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คงความสมบูรณ์ตลอดไป


ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
ข้าราชการตำรวจภูธรในจังหวัดพังงาร่วมจัดกิจกรรมวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาพัฒนาเขานางหงส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นจุดสักการะเจ้าแม่นางหงส์ แวะชิมรสชาดอาหารพื้นบ้านพร้อมสัมผัสธรรมชาติตลอดเส้นทาง
พังงาประชุมปรึกษาหารือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชุมชนของหลวงพ่อแช่ม วัดบางทรายน้อย ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด
จ.พังงา ประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา เพื่อร่วมวางแผนและรับทราบแนวทางการออกติดตามการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม
วัยรุ่นแอบเข้าขโมยเก็บใบกระท่อมถูกไฟฟ้าช๊อตเสียชีวิตอนาถใต้ต้นกระท่อมสภาพไฟไหม้เกรียม
ผวจ. พังงา เปิดโครงการให้ความรู้แกนนำชมรม To Be Number one กศน.จังหวัดพังงา
พังงาเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
รองผู้ว่าฯ พังงา นำคณะนักปั่นจักรยานซ้อมในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ตามเส้นทาง
จ.พังงา เปิดงานรวมญาติพันธ์ชาวเล ครั้งที่ 9 "เหลียวหลังแลหน้า 9 ปี มติ ครม. ชาวเล"
จำนวนคนอ่าน 17 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat