..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
ส.บมช.8 สร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

วันที่ 28 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 7 คน)
 

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก World Oceans Day 2018 "Healthy Oceans Healthy Lives” ทะเลดี ชีวีมีสุข โดยมี นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วยจังหวัดพังงา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ อำเภอตะกั่วป่า มูลนิธิรักษ์เขาหลัก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เทศบาลตำบลคึกคัก สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดพังงา สมาคมเรือประมง สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้และการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สร้างกระบวนการคิดให้ตื่นตัวและใส่ใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยชุดการแสดงสื่อความหมายของนักเรียนในหัวข้อ "มาม๊ะแยกขยะ ไม่เอาโฟม” การเสวนาในหัวข้อ "หาดสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่ชายหาดเขาหลักเพื่อลดปัญหาขยะ และปลูกป่าชายหาดต้นจิกทะเลเพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ ณ พื้นที่ชายหาดนางทอง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

นายประถม  รัสมี  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8  กล่าวว่า ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2561  โดยตั้งแต่ในปี พ.ศ.2551  องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดจัดวันทะเลโลกโดยเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2552 ซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมในการดูแลรักษาทะเลและมหาสมุทรอย่างพร้อมเพรียงกันในวันสำคัญนี้ ซึ่งในวันทะเลโลกสากลปี 2561  ได้กำหนดแนวทางประเด็นหลักว่า "to prevent plastic pollution and encourage solutions for a healthy ocean " และประเทศไทยได้กำหนดไว้ว่า  "Healthy Oceans Healthy Lives”ทะเลดี ชีวีมีสุข โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการศึกษาวิจัย สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองป้องกันและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาโดยตลอด  จึงได้กำหนดกิจกรรมสำคัญในวันทะเลโลก เช่น การเผยแพร่ความรู้และการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ตื่นตัวแลใส่ใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน เช่น จังหวัดพังงา สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา  อุทยานแห่งชาติเขาหลัก  อำเภอตะกั่วป่า มูลนิธิรักษ์เขาหลัก  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  เทศบาลตำบลคักคึก  สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดพังงา สมาคมเรือประมง  สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คงความสมบูรณ์ตลอดไป


ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
จังหวัดพังงาเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการลูกเสือ
เทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จัดงานประเพณีแข่งขันกีฬาเรือยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพังงา
พังงาจัดกิจกรรมอเมซิ่งแรลลี่สู่ภูตาจอให้กับผู้สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเป็นการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพังงาจัดพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปี ๒๕๕๔
เปิดเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี ย้อนชมความเป็นเมืองพังงาในคราอดีต เสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City
พังงา จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ค้นหาเยาวชนมากความสามารถ เข้าแข่งขันในระดับภาค
นักปั่นร่วม 300 คน ร่วมปั่นรณรงค์รักสุขภาพ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯพาเที่ยว@พังงา”
ภาคประชาชน ร่วมผลักดัน “เส้นทางสายไหม อันดามัน-อ่าวไทย” สู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จำนวนคนอ่าน 8 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat