..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนพื้นที่ 2 ตำบล ในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญกีฬาขนาดเล็ก

วันที่ 3 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 27 คน)
 

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายสุพงษวินัย ชูยก นายอำเภอท้ายเหมือง กล่าวเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยบริษัท เทสโก้ จำกัด เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬาขนาดเล็ก อันดามันเบย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง ครอบคลุมพื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของตำบลท้ายเหมืองและตำบลนาเตย ของอำเภอท้ายเหมือง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้กว่า 130 คน โดยโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญกีฬาขนาดเล็กนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งกระตุ้นความเจริญทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นและจังหวัด ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ท่าเทียบเรือสำราญขนาดเล็ก(กินน้ำลึกไม่เกิน 1 เมตร) จำนวน 25 ลำ ส่วนที่ 2 คือพื้นที่บริการ (Service Yard) ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน โรงจอดเรือในร่ม ลานจอดเรือกลางแจ้งและที่จอดรถ และส่วนที่ 3 พื้นที่สีเขียว ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการตั้งแต่กระบวนการเริ่มก่อสร้าง รูปแบบท่าเทียบเรือ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ขั้นตอนการก่อสร้าง แผนการดำเนินงาน การประเมินผลกระทบในด้านต่างๆระหว่างการก่อสร้าง พร้อมทั้งวางมาตรการติดตามตรวจสอบตามขั้นตอน เพื่อป้องกันให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 6 ของเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ อ.คุระบุรี อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง อ.ทับปุด อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง และอ.เกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 76ง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งกำหนดให้ท่าเทียบเรือสำราญกีฬาที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ 5 ลำ แต่ไม่ถึง 50 ลำ หรือพื้นที่ตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 เมตร ต้องจัดทำและนำเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
จังหวัดพังงาเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการลูกเสือ
เทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จัดงานประเพณีแข่งขันกีฬาเรือยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพังงา
พังงาจัดกิจกรรมอเมซิ่งแรลลี่สู่ภูตาจอให้กับผู้สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเป็นการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพังงาจัดพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปี ๒๕๕๔
เปิดเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี ย้อนชมความเป็นเมืองพังงาในคราอดีต เสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City
พังงา จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ค้นหาเยาวชนมากความสามารถ เข้าแข่งขันในระดับภาค
นักปั่นร่วม 300 คน ร่วมปั่นรณรงค์รักสุขภาพ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯพาเที่ยว@พังงา”
ภาคประชาชน ร่วมผลักดัน “เส้นทางสายไหม อันดามัน-อ่าวไทย” สู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จำนวนคนอ่าน 28 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat