..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนพื้นที่ 2 ตำบล ในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญกีฬาขนาดเล็ก

วันที่ 3 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายสุพงษวินัย ชูยก นายอำเภอท้ายเหมือง กล่าวเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยบริษัท เทสโก้ จำกัด เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬาขนาดเล็ก อันดามันเบย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง ครอบคลุมพื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของตำบลท้ายเหมืองและตำบลนาเตย ของอำเภอท้ายเหมือง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้กว่า 130 คน โดยโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญกีฬาขนาดเล็กนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งกระตุ้นความเจริญทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นและจังหวัด ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ท่าเทียบเรือสำราญขนาดเล็ก(กินน้ำลึกไม่เกิน 1 เมตร) จำนวน 25 ลำ ส่วนที่ 2 คือพื้นที่บริการ (Service Yard) ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน โรงจอดเรือในร่ม ลานจอดเรือกลางแจ้งและที่จอดรถ และส่วนที่ 3 พื้นที่สีเขียว ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการตั้งแต่กระบวนการเริ่มก่อสร้าง รูปแบบท่าเทียบเรือ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ขั้นตอนการก่อสร้าง แผนการดำเนินงาน การประเมินผลกระทบในด้านต่างๆระหว่างการก่อสร้าง พร้อมทั้งวางมาตรการติดตามตรวจสอบตามขั้นตอน เพื่อป้องกันให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 6 ของเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ อ.คุระบุรี อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง อ.ทับปุด อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง และอ.เกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 76ง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งกำหนดให้ท่าเทียบเรือสำราญกีฬาที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ 5 ลำ แต่ไม่ถึง 50 ลำ หรือพื้นที่ตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 เมตร ต้องจัดทำและนำเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
ข้าราชการตำรวจภูธรในจังหวัดพังงาร่วมจัดกิจกรรมวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาพัฒนาเขานางหงส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นจุดสักการะเจ้าแม่นางหงส์ แวะชิมรสชาดอาหารพื้นบ้านพร้อมสัมผัสธรรมชาติตลอดเส้นทาง
พังงาประชุมปรึกษาหารือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชุมชนของหลวงพ่อแช่ม วัดบางทรายน้อย ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด
จ.พังงา ประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา เพื่อร่วมวางแผนและรับทราบแนวทางการออกติดตามการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม
วัยรุ่นแอบเข้าขโมยเก็บใบกระท่อมถูกไฟฟ้าช๊อตเสียชีวิตอนาถใต้ต้นกระท่อมสภาพไฟไหม้เกรียม
ผวจ. พังงา เปิดโครงการให้ความรู้แกนนำชมรม To Be Number one กศน.จังหวัดพังงา
พังงาเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
รองผู้ว่าฯ พังงา นำคณะนักปั่นจักรยานซ้อมในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ตามเส้นทาง
จ.พังงา เปิดงานรวมญาติพันธ์ชาวเล ครั้งที่ 9 "เหลียวหลังแลหน้า 9 ปี มติ ครม. ชาวเล"
จำนวนคนอ่าน 55 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat