..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
เจ้าหน้าที่เตรียมออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชน “โครงการเน็ตประชารัฐ” 10–25 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
 

ที่ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา นางบุษบา ณะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงพนักงานแจงนับและเจ้าหน้าที่วิชาการในโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการว่ามีประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เพียงใด โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา และนักศึกษา กศน.จังหวัดพังงาซึ่งจะเป็นพนักงานแจงนับเข้าร่วม

      นส.ประไพ พุกงาม เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับความร่วมมือจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ "เน็ตประชารัฐ” จำนวน 24,700 หมู่บ้าน     และการติดตั้งโครงข่ายดังกล่าวได้มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ (Wi-Fi) หมู่บ้านละ 1 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชนในประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ขอความร่วมมือสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เป็นผู้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ  เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ว่ามีประโยชน์    แก่ประชาชนในพื้นที่เพียงใด หลังจากที่ได้มีการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายดังกล่าวไปแล้ว

      สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา จึงได้จัดประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับพนักงานแจงนับและเจ้าหน้าที่วิชาการ ในโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561  และจะดำเนินการออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ในระหว่างวันที่ 10–25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โดยจะส่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเป็นพนักงานแจงนับ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ  เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การรับรู้ การใช้บริการ การใช้ประโยชน์ รวมทั้งความพึงพอใจพร้อมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งมีบุคคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา ควบคุมการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เป็นผู้สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ ช่วยให้ความมือกับ พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ ในการให้ข้อมูล การรับทราบ การใช้บริการ ประโยชน์ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการฯ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ต่อไป

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
จังหวัดพังงาเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)ให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการลูกเสือ
เทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จัดงานประเพณีแข่งขันกีฬาเรือยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๕
พังงาลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพังงา
พังงาจัดกิจกรรมอเมซิ่งแรลลี่สู่ภูตาจอให้กับผู้สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวผจญภัยเป็นการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพังงาจัดพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มปี ๒๕๕๔
เปิดเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี ย้อนชมความเป็นเมืองพังงาในคราอดีต เสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City
พังงา จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ค้นหาเยาวชนมากความสามารถ เข้าแข่งขันในระดับภาค
นักปั่นร่วม 300 คน ร่วมปั่นรณรงค์รักสุขภาพ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯพาเที่ยว@พังงา”
ภาคประชาชน ร่วมผลักดัน “เส้นทางสายไหม อันดามัน-อ่าวไทย” สู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จำนวนคนอ่าน 31 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat