..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
ระดมส่วนท้องถิ่นร่วมบริหารจัดการกำจัดขยะของเสียอันตรายชุมชน

วันที่ 3 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 

นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือด้านการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 60 คน เข้าร่วม เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ทุกภาคส่วนได้มีการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดหารขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ และมีกรอบแนวคิด คือ การลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิด การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำและใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลัก 3Rs การส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวมโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน การแปรรูปผลิตเป็นพลังงานอย่างเหมาะสมและความรับผิดชอบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยขยะของเสียอันตรายที่เกิดในชุมชน ถือว่าจะต้องบริหารจัดการแตกต่างจากขยะทั่วไป เพราะอาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารพิษซึ่งจะส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพได้

นายภัตติพงศ์ สุนทรวร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา กล่าว ปัญหาขยะของเสียอันตรายที่เกิดในชุมชน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย หรือภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้ในบ้าน เป็นต้น จำเป็นจะต้องคัดแยกออกไปกำจัดโดยเฉพาะ โดยเทศบาลเมืองพังงาได้ทำการก่อสร้างอาคารรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว และทางองค์การบริหารส่วยจังหวัดพังงาจะได้ทำการขนขยะของเสียไปกำจัดยังต่างพื้นที่ เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดพังงายังไม่มีระบบกำจัดขยะอันตรายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้ทำการประชุมส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนกำจัดขยะ ให้เป็นไปในรูปแบบของศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดพังงา โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการคัดแยก รวบรวม กำจัดของเสียอันตรายในชุมชน การก่อสร้างศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจังหวัดพังงา และร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปในการบริหารจัดการของเสียอันตรายให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
คนร้ายจ่อยิง สองสามีภรรยาเสียชีวิตในสวนปาล์มอำเภอกะปง จ.พังงาตำรวจคาดสาเหตุน่าจะมาความขัดแย้งส่วนตัว
จังหวัดพังงาจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี ๒๕๕๕เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของจังหวัดพังงาอนุมัติให้เทศบาลเมืองพังงากู้เงิน ธกส.พังงาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเมืองพังงาจำนวนสี่สิบล้านบาท
อำเภอคุระบุรีเปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “เลียบลำคลอง มองพลับพลึงธาร”เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำพืชประจำถิ่น
อบจ.พังงาสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดแก่ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชะยาเสพติดจังหวัดเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจหาสารเสพติดตามแผนต่างๆ
ผวจ. พังงา เปิดโครงการให้ความรู้แกนนำชมรม To Be Number one กศน.จังหวัดพังงา
พังงาเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
รองผู้ว่าฯ พังงา นำคณะนักปั่นจักรยานซ้อมในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ตามเส้นทาง
จ.พังงา เปิดงานรวมญาติพันธ์ชาวเล ครั้งที่ 9 "เหลียวหลังแลหน้า 9 ปี มติ ครม. ชาวเล"
จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat