..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
ระดมส่วนท้องถิ่นร่วมบริหารจัดการกำจัดขยะของเสียอันตรายชุมชน

วันที่ 3 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 

นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือด้านการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 60 คน เข้าร่วม เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ทุกภาคส่วนได้มีการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดหารขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ และมีกรอบแนวคิด คือ การลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิด การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำและใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลัก 3Rs การส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวมโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน การแปรรูปผลิตเป็นพลังงานอย่างเหมาะสมและความรับผิดชอบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยขยะของเสียอันตรายที่เกิดในชุมชน ถือว่าจะต้องบริหารจัดการแตกต่างจากขยะทั่วไป เพราะอาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารพิษซึ่งจะส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพได้

นายภัตติพงศ์ สุนทรวร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา กล่าว ปัญหาขยะของเสียอันตรายที่เกิดในชุมชน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย หรือภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้ในบ้าน เป็นต้น จำเป็นจะต้องคัดแยกออกไปกำจัดโดยเฉพาะ โดยเทศบาลเมืองพังงาได้ทำการก่อสร้างอาคารรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว และทางองค์การบริหารส่วยจังหวัดพังงาจะได้ทำการขนขยะของเสียไปกำจัดยังต่างพื้นที่ เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดพังงายังไม่มีระบบกำจัดขยะอันตรายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้ทำการประชุมส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนกำจัดขยะ ให้เป็นไปในรูปแบบของศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดพังงา โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการคัดแยก รวบรวม กำจัดของเสียอันตรายในชุมชน การก่อสร้างศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจังหวัดพังงา และร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปในการบริหารจัดการของเสียอันตรายให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
วัยรุ่นแอบเข้าขโมยเก็บใบกระท่อมถูกไฟฟ้าช๊อตเสียชีวิตอนาถใต้ต้นกระท่อมสภาพไฟไหม้เกรียม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยคลื่นสึนามิ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติการไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดพังงา
เทศบาลเมืองพังงาเปิดการประชุมสภาครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา รองประธาน และเลขานุการสภา
จังหวัดพังงาฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนต้นกล้า พัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดพังงา รุ่นที่ ๑
ข้าราชการตำรวจภูธรในจังหวัดพังงาร่วมจัดกิจกรรมวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕
จังหวัดพังงา ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ
ผู้ว่าฯ พังงา เปิดโครงการอบรมอาสาชุมชนป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 2
กกต.พังงา เชิญชวนลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็น สว.
ผู้ว่าฯ พังงา ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ ที่จะดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน
ผู้ว่าฯ พังงา เปิดโครงการอบรมอาสาชุมชนป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 1
จำนวนคนอ่าน 44 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat