..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
เปิดเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี ย้อนชมความเป็นเมืองพังงาในคราอดีต เสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันที่ 13 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

ณ บริเวณลานด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า) อ.เมือง จ.พังงา ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี (Night at the Museum) โดยมีส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมชมงาน โดยในพิธีเปิดนั้นมีการแสดง แสง สี เสียง เล่าขานตำนานประวัติเมืองพังงาตั้งแต่ครั้งอดีตในยุคการทำเหมืองแร่ที่เฟื่องฟูและสร้างรายได้อย่างมหาศาล ดั่งคำขวัญของจังหวัดพังงาประโยคขึ้นต้นที่ว่า "แร่หมื่นล้าน..”  และมาถึงในยุคปัจจุบันถึงแม้จะไม่มีการทำเหมืองแร่แล้วก็ตาม แต่จังหวัดพังงายังคงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ที่นำรายได้เข้าสู่จังหวัดและประเทศอย่างมหาศาลไม่แพ้ในอดีตเช่นกัน พร้อมกันนี้ยังมีการจัดนิทรรศการของดี 8 อำเภอ สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนได้เข้าชม

สำหรับพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา เดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม(โคโลเนียล) เป็นอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพังงา ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรให้เป็นโบราณสถานของชาติเมื่อ พ.ศ. 2530 ปัจจุบันได้ปรับปรุงมาเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดพังงา เป็นการเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมายังจังหวัดพังงา ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพังงา ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบรรพบุรุษและได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการเป็นมัคคุเทศก์นำชมในครั้งนี้ด้วย

 ภายในแบ่งการจัดนิทรรศการออกเป็น 6 ห้อง คือ. ห้องที่ 1 "รู้เรื่องเมืองพังงา” ให้ความรู้พื้นฐานทางภูมิศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ห้องที่ 2 "พัฒนาการทางประวัติศาสตร์” เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในเมืองพังงา ห้องที่ 3 "การเมืองการปกครองและการค้า” แสดงถึงพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองและการค้าในอดีต ห้องที่ 4 "คนพังงา” แสดงเรื่องราวของผู้คนกลุ่มต่างๆ 4 กลุ่มหลัก คือ ชาวไทยพุทธ มุสลิม ไทยเชื้อสายจีน(บาบ๋า-ย่าหยา) และชาวเล ห้องที่ 5 "มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต และห้องที่ 6 "เอกลักษณ์สถาปัตยกรรม” เสนอเกี่ยวกับมรกดทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และทรงคุณค่า

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
จังหวัดพังงาประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเสกน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นน้ำสรงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
องค์การบริหารส่วนตำบ่อแสน จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบญาติพี่น้องลูกหลาน และมีความรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งจากสังคม
บ้านเก้าเจ้า ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง ต้อนรับตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ราษฎรอยู่ดีกินดี
พัฒนาการจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมมอบใบประกาศดาว สุดยอดโอทอป ประจำปี๒๕๕๕
มอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จำนวน 2 ราย พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมแนะนำด้านสวัสดิการและการเลี้ยงดู
เปิดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด
จ.พังงา เตรียมจัดกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก
เปิดชุมชน"แอ่งเล็ก เช็คอิน" บ้านบางกุ่ม อ.กะปง
จังหวัดพังงา กำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
พังงา จัดกิจกรรมรับมอบไม้คฑาจากกระบี่และภูเก็ตในโครงการ "หมอชวนวิ่ง"
จำนวนคนอ่าน 47 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat