..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
จังหวัดพังงา เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แห่งแรกในจังหวัดพังงา

วันที่ 22 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 18 คน)
 
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แห่งแรกของจังหวัดพังงา ณ ร้านเจ๊น้อง ริมถนนเพชรเกษมสาย พังงา-ภูเก็ต ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการเปิดร้านในครั้งนี้ ภายในร้านได้ตกแต่งแบบทันสมัย จำหน่ายของฝากหลากหลายชนิด พร้อมด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ พร้อมให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ได้แวะพักผ่อน ดื่มเครื่องดื่ม ทานอาหาร และยังได้ซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดพังงา ติดมือกลับบ้าน
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าว การมีศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้ ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าเกษตรมากขึ้น และยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตรของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในอนาคต
นางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดพังงา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการดูแลค่าครองชีพของประชาชน โดยการพัฒนาตลาดในประเทศและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ในทุกจังหวัดของประเทศ เพื่อให้เกษตรกรที่สถานที่จำหน่ายสินค้าที่เกิดจากการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
ในส่วนของจังหวัดพังงา ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา และกรมการค้าภายใน ได้คัดเลือกร้านเจ๊น้อง ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายของฝากที่มีรูปแบบที่ทันสมัย ให้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แห่งแรกของจังหวัดพังงา ซึ่งภายในจะมีการจำหน่ายสินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนทั้งขายปลีกและขายส่ง ด้วยสถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน โดยมีการรับวัตถุดิบจากเกษตรกรในพื้นที่มาผลิต และยินดีให้กลุ่มเกษตรกรนำสินค้าต่าง ๆ มาฝากจำหน่าย มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่และต่างจังหวัด ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของร้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อต่าง ๆ และกิจกรรมเชื่อมโยงการขาย
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
มอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จำนวน 2 ราย พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมแนะนำด้านสวัสดิการและการเลี้ยงดู
อุทยานแห่งชาติศรีพังงาปล่อยสัตว์ป่าพันธุ์อนุรักษ์ ตามโครงการ ทำดีเพื่อแผ่นดิน ปล่อยสัตว์ป่าคืนถิ่นธรรมชาติ
จังหวัดพังงาประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเสกน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นน้ำสรงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
องค์การบริหารส่วนตำบ่อแสน จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบญาติพี่น้องลูกหลาน และมีความรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งจากสังคม
บ้านเก้าเจ้า ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง ต้อนรับตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ราษฎรอยู่ดีกินดี
พังงาเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมเปิดตัวชุมชนเพื่อเตรียมการสร้างความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ Test Tour บ้านคลองบ่อแสน
จังหวัดพังงา เปิด KHAOLAK RUN 2018
ผู้ว่าฯ พังงา มอบหมายให้ชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่จังหวัดพังงา แก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุโค้งบางเสียด
จ.พังงา เปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
พังงา คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด
จำนวนคนอ่าน 19 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat