..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
จังหวัดพังงา เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แห่งแรกในจังหวัดพังงา

วันที่ 22 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แห่งแรกของจังหวัดพังงา ณ ร้านเจ๊น้อง ริมถนนเพชรเกษมสาย พังงา-ภูเก็ต ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการเปิดร้านในครั้งนี้ ภายในร้านได้ตกแต่งแบบทันสมัย จำหน่ายของฝากหลากหลายชนิด พร้อมด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ พร้อมให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ได้แวะพักผ่อน ดื่มเครื่องดื่ม ทานอาหาร และยังได้ซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดพังงา ติดมือกลับบ้าน
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าว การมีศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้ ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าเกษตรมากขึ้น และยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตรของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในอนาคต
นางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดพังงา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการดูแลค่าครองชีพของประชาชน โดยการพัฒนาตลาดในประเทศและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ในทุกจังหวัดของประเทศ เพื่อให้เกษตรกรที่สถานที่จำหน่ายสินค้าที่เกิดจากการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
ในส่วนของจังหวัดพังงา ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา และกรมการค้าภายใน ได้คัดเลือกร้านเจ๊น้อง ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายของฝากที่มีรูปแบบที่ทันสมัย ให้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แห่งแรกของจังหวัดพังงา ซึ่งภายในจะมีการจำหน่ายสินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนทั้งขายปลีกและขายส่ง ด้วยสถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน โดยมีการรับวัตถุดิบจากเกษตรกรในพื้นที่มาผลิต และยินดีให้กลุ่มเกษตรกรนำสินค้าต่าง ๆ มาฝากจำหน่าย มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่และต่างจังหวัด ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของร้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อต่าง ๆ และกิจกรรมเชื่อมโยงการขาย
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
พระครูวรดิตถ์พิทักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อดีตเจ้าอาวาสวัดดิตถาราม มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน รวมสิริอายุ ๖๖ ปี ๑ เดือน ๑๐ วัน ๑๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที
สถิติจังหวัดพังงา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2557 พบอัตราการว่างงานของ ประชากรจังหวัดพังงา เท่ากับ 1.43
พังงาเฝ้าระวัง หมอกควันไฟจากอินโดนีเซียขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบ
รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ตรวจราชการในจังหวัดพังงา
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ลงพื้นที่รักษาผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดาร ในอำเภอตะกั่วทุ่ง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี
รอง ผวจ.พังงา พร้อมส่วนราชการ มอบหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกนที่ประสบอัคคีภัยบนหมู่เกาะสุรินทร์
จังหวัดพังงา จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว
พังงา เปิดเวทีนโยบายสาธารณะสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
พังงา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการจิตอาสา ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เชิญสิ่งของพระราชทาน
จังหวัดพังงา ร่วมแถลงข่าวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จำนวนคนอ่าน 58 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat