..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
จ.พังงา มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 61

วันที่ 24 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 37 คน)
 
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 และโครงการ "สานพลัง สานสายใย รวมใจภักดิ์ ร่วมกันสานต่อปณิธานแม่" ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา โดยมีผู้แทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้แทน และประชาชนจากหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 400 คน เข้าร่วม
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ให้โอวาทว่า เพื่อสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 เมื่อหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจากจังหวัดแล้ว ให้หมู่บ้านจัดพิธีสมโภชเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกำหนดกิจกรรมการจัดหาเงินกองทุนประเภท "ทุนปัญญา ทุนศรัทธา" เพิ่ม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของแต่ละหมู่บ้านเป็นอันดับแรก แล้วจึงนำไปแก้ปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาเดือดร้อนของหมู่บ้านนั้นต่อไป โดยให้เป็นตามปณิธานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา ร่วมกับภาคีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561และดำเนินโครงการ "สานพลัง สานสายใย รวมใจภักดิ์ ร่วมกันสานต่อปณิธานแม่" ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา ในปี 2561 จังหวัดพังงา มีหมู่บ้านเป้าหมายเข้ารับเงินพระราชทาน ขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ จำนวน 8 หมู่บ้านจาก 6 อำเภอ คือ บ้านปริง หมู่ที่ 4 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง บ้านทุ่งกรุด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง บ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า บ้านท่าแป๊ะโย้ย หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี บ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด บ้านลำภี หมู่ที่ 4 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 2 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ พิธีปกป้องสถาบัน พิธีรับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 พร้อมรับเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีมอบธงรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด และการจัดนิทรรศการของเครือข่ายระดับอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ และขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 จำนวน 8 หมู่บ้าน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
อบต. ทุ่งคาโงก จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ กว่า ๑๐๐๐ ต้น เนื่องในวโรกาสครบ ๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
พังงาดีเดย์ ๓๐ กันยายนนี้ หลังจาก รับนโยบายจาก มท. ๑ แนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยงานแรกจับแก็งค์ค้ายาไอซ์ขายผลไม้ดองและร้านเช่าชุดแฟชั่นบังหน้า
จังหวัดพังงาจัดแข่งขันกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๕
DSIจับผุ้ลักลอบดูดทรายในเขตป่าสงวนฯและเขตป่าไม้ได้ผู้ต้องหาจำนวน ๑๔ คน เครื่องดูดทราย ๗ เครื่อง รถแบ๊คโฮจำนวนร่วม ๑๐ คัน และรถบรรทุกทรายจำนวนมาก
กกต.พังงา จัดโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๕ เพื่อสร้างเครือข่ายพลเมืองอาสาที่มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีจิตอาสาในวิถีประชาธิปไตยครอบคลุมทุกพื้นที่
พังงาประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดพังงา ( Provincial Star OTOP : PSO ปี 2562)
ผวจ.พังงา บันทึกเสียงรายการ "รักจัง พังงา" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของบริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด ( มหาชน)สาขาคุระบุรี อ.คุระบุรี
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของบริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด ( มหาชน)สาขาคุระบุรี อ.คุระบุรี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 62 กิจกรรมย่อย ผู้ว่าฯพาเที่ยว@ อำเภอคุระบุรี
จำนวนคนอ่าน 38 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat