..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ประชาสัมพันธ์
สนง.ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ให้ไปติดต่อขอรับเงินค่าภาระผูกพันและเงินอื่นคืน

วันที่ 15 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
  ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากคคลังรหัสบัญชี 10930 ซึ่งเป็นบัญชีที่เก็บรักษาเงินรับฝากของสำนักงานป่าไม้จังหวัด (เดิม) รายการเงินมัดจำค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนฯ ซึ่งรับฝากไว้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2537 ถึึงวันที่ 2 มิถุนายน 2549 จำนวน 44,047 บาท และรายการไม้ของกลางระหว่างคดี รับฝากไว้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2546 จำนวน 134,864.13 บาท รวมทั้งสิ้น 178,911.13 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน 
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา จึงประกาศให้ผู้มีภาระผูกพันหรือผุ้มีสิทธินำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา เลขที่ 60 ม.3 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา หมายเลขโทรศัพท์ 076-481033 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2561 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานฯ จำนำเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ระดับภาค
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
การประกวดเรียงความ หัวข้อ "เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ"
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒๐ อัตรา
สปส. จัด “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน”
พังงาเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ๓ แห่ง โดยมีระยะเวลาการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ จนถึงวันเลือกตั้ง
ป.ป.ช.จัดโครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “Young Gen Anti-Corruption”
กระทรวงศึกษาธิการ บรรจุ 12 ค่านิยมคนไทยลงแผนปฏิรูปการศึกษา
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี2562
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
จังหวัดพังงา ประชาสัมพันธ์รับบริจาค เครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
จำนวนคนอ่าน 74 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat