..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
ข่าวรอบเมืองพังงา
ผวจ. พังงา เปิดโครงการให้ความรู้แกนนำชมรม To Be Number one กศน.จังหวัดพังงา

วันที่ 4 ธ.ค. 2561 )
 

วันนี้ (4 ธันวาคม 2561 ) เวลา 09.00 . นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้แกนนำชมรม To Be Number one  ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 124 คน ทั้งบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา ครูผู้รับผิดชอบงาน และนักศึกษาแกนนำจากสมาชิก To Be Number one อีกด้วย 

     นางบุษบา ณะแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพังงา  กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายที่สำคัญ และเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน ในโครงการจึงถือว่าเป็นโครงการสำคัญที่ส่งเสริมให้เยาวชนยกระดับพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง และยังสามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด

    ทั้งนี้โครงการยังจัดขึ้นเพื่อตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญสร้างกระแสค่านิยมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในให้แก่กลุ่มนักศึกษา กศน.จังหวัดพังงา ทั้งพัฒนาความรู้ ทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้นักศึกษา กศน.จังหวัดพังงา ร่วมกันพัฒนาชมรมและดำเนินงานกิจกรรมชมรม  To Be Number one  ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

จำนวนคนอ่าน 60 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat