..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
ธ.ก.ส.พังงา ยกระดับท่องเที่ยวชุมชน เตรียมงบ 1 พันล้านบาท ดูแลลูกค้าเชิงรุก

วันที่ 8 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
 

        วันนี้ 8 มกราคม 2562  นายเกษมศานต์ หลิมนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดพังงา เปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ว่า ธนาคาร ธกส.สาขาพังงา ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว สู่การยกระดับเป็นท่องเที่ยวชุมชนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนโยบายหนึ่งในการที่จะเชื่อมโยงการผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป หัตถกรรมต่างๆ ของเกษตรกร กลุ่มเกษตร กับทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้เข้าไปส่งเสริมความรู้ การจัดการ การประเมินมาตรฐาน การตลาด และสนับสนุนงบประมาณการจัดการให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสนับสนุน SMEs ให้แก่ชุมชนที่มีความพร้อม ในปี2561 อยู่ 1ชุมชนคือท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย ในปี 2562 จะมีการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องประมาณ 68แห่ง ที่ ธ.ก.ส. ส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว

    สำหรับนโยบายการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรสู่การทำการเกษตรแบบใหม่ เกษตรยุค 4.0 นั้น ธนาคารเองได้กำหนดยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรโดยการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหาร การจัดการ การตลาด และการให้บริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข็งขันของเกษตร โดยมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าเชิงรุก 3 กลุ่ม ดังนี้ คือกลุ่ม Small เป็นการเกษตรรายย่อยยังทำการเกษตรน้อย กลุ่ม Smart เป็นเกษตรทั่วไปที่ยังมีการประกอบอาชีพการเกษตรแบบดั้งเดิม และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มSMEs เอสเอ็มอี เกษตรหรือผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งเป็น 1ใน5 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาล

    ทั้งนี้ ธกส.พังงา ได้เตรียมวงเงินในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในการดูแลลูกค้าเชิงรุกทั้ง 3 กลุ่ม ร่วม 1,000 ล้านบาท

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
คนร้ายจ่อยิง สองสามีภรรยาเสียชีวิตในสวนปาล์มอำเภอกะปง จ.พังงาตำรวจคาดสาเหตุน่าจะมาความขัดแย้งส่วนตัว
จังหวัดพังงาจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี ๒๕๕๕เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของจังหวัดพังงาอนุมัติให้เทศบาลเมืองพังงากู้เงิน ธกส.พังงาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเมืองพังงาจำนวนสี่สิบล้านบาท
อำเภอคุระบุรีเปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “เลียบลำคลอง มองพลับพลึงธาร”เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำพืชประจำถิ่น
อบจ.พังงาสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดแก่ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชะยาเสพติดจังหวัดเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจหาสารเสพติดตามแผนต่างๆ
พังงา ประชุมคณะกรรมการ การจัดทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผวจ.พังงา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยขบวนพาเหรด ในงานประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2562
จังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว
พังงา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา
พังงา การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
จำนวนคนอ่าน 34 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat