ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในภาคใต้
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
ข้าราชการดีเด่นของจังหวัดพังงาได้ให้ข้อคิดแนวทางการทำงานรวมถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกของอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี๒๕๕๔

วันที่ 31 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 511 คน)
 
                    อนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุรินทร์ เพชรสังข์ เป็นประธาน การคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดพังงาที่ได้รับการคัดเลือกประกอบด้วย ๑. นางสุวดี ผลงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทับปุดวิทยา ๒.นายประกอบ ศรีทวี นายอำเภอกะปง ๓.นายแพทย์ประกิต สาระเทพ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพังงา
                    นางสุวดี ผลงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทับปุดวิทยา กล่าวว่า สำหรับความรู้สึกของการได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดพังงา อย่างแรกคือดีใจและภูมิใจ เพราะรางวัลนี้เป็นรางวัลเป็นภาพรวมของข้าราชการทุกสาขา ทุกวิชาไม่ใช่เฉพาะที่เป็นครู รางวัลนี้นอกจากจะเป็นกำลังใจให้ตนเองแล้ว ยังเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูข้าราชการครูโรงเรียนทับปุดวิทยาและเพื่อนครูทั่วประเทศ ว่าทำหน้าที่ของการเป็นครูว่าได้รับการส่งเสริมการดูแล เหมือนได้รับการการันตีการทำงานที่ผ่านมาแม้นว่าจะเป็นเวลาอีกไม่เพราะใกล้เกษียณอายุราชการ แต่ก็ถือว่ามาถูกทางเราทำงานในหน้าที่ของเราเป็นอย่างดีในสายตาของคนอื่น และเป็นเกียรติให้กับ วงศ์ตระกูลและ สิ่งที่ทำมาทั้งหมด ณ เวลานี้สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นหลักในการทำงานก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าทุกครั้งที่ทำงานก็จะนึกถึงพระองค์ท่านเสมอทุกครั้งที่ท้อนึกถึงพระองค์ท่านก็จะทำให้มีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปเพราะว่าแนวทางการทำงานของพระองค์ท่านนำมาใช้ได้ ๑๐๐ %สำหรับเพื่อนครูโดยเฉพาะรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ถ้าถามว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นอยากจะแนะนำว่าทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทำทุกอย่างที่จะให้บริการคนที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุด เราเป็นครูมุ่งประเด็นไปที่นักเรียนให้มากที่สุด ทำอย่างไรที่จะให้นักเรียนในทุกๆเรื่องพัฒนานักเรียนในทุกๆอย่างและเผื่อแผ่ไปถึงทางบ้าน ครอบครัวชุมชนไม่ใช่หมายความว่าเราจะทำงานโน้นเพื่อจะได้รางวัลนี้ รางวัลเป็นอานิสงค์ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการพลเรือนดีเด่น วิทยฐานะ ก็เป็นอานิสงค์จากการทำงานที่มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาให้ลูกศิษย์เป็นคนดี.
                 นายประกอบ ศรีทวี นายอำเภอกะปง กล่าวว่า การทำงานต่างๆ นั้น ยึดถือคุณธรรมในการปกครองเป็นหลักในการทำงาน ผลงานที่น่าจะตรงใจคณะกรรมการ คงจะเป็นสิ่งที่ได้นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในพื้นที่อำเภอกะปง สำหรับอำเภอกะปงได้รับการพิจารณาจาก องค์การปกครอง ให้เป็นหนึ่งใน ๘๔ ศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับการได้รับรางวัลครั้งนี้ ผมขอฝากถึงข้าราชการทุกท่านว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน และการบำบัดทุกข์ให้กับแผ่นดิน เพราะขณะนี้แผ่นดินอำเภอกะปงกำลังเป็นทุกข์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ที่ถูกทำลาย ผมพยายามบำบัดทุกข์ให้กับแผ่นดิน โดยสามารถลดการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในเขตอำเภอกะปง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่หมดสิ้นไปจึงขอฝากข้าราชการทุกท่านโดยเฉพาะอำเภอต่างๆ ให้กรุณาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 นายแพทย์ประกิต สาระเทพ กล่าวว่า ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนี้ในส่วนตัวรู้สึกดีใจมาก ผลงานที่คิดว่ามีส่วนที่ทำให้ได้รับการคัดเลือกคือการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งงานในอุบัติเหตุฉุกเฉินมีทั้งภายนอกโรงพยาบาลและภายในโรงพยาบาล มีโอกาสที่ดีในการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมทั้งมีโอกาสเดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยอุทกภัยน้ำท่วมที่ภาคกลางซึ่งได้ตั้งใจช่วยเหลืออย่างจริงจัง ผมเชื่อมั่นในเพื่อนข้าราชการในจังหวัดพังงาทุกท่านมีความรู้ความสามารถที่จะรับตำแหน่งนี้ได้ แต่ผมอาจมีโอกาสที่ดีกว่าในตรงนี้ ขอเพียงแต่ว่าทำงานอย่างจริงจัง จริงใจและซื่อสัตย์ ส่วนตัวผมยึดหลักที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราทำงานเสมือนว่าทำกับประชาชนเขาเป็นพี่น้องเป็นคนรักของเรา คิดว่าสักวันหนึ่งทุกท่านคงมีโอกาสตรงนี้เช่นกัน
              นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กล่าวว่า ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดพังงามีขึ้นทุกๆ ปี เพื่อเป็นการเชิดชูคนดี คนทำงาน ให้ได้รับการยกย่องจากสังคม หลักเกณฑ์ในการสรรหาเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป คือต้องเป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ตำรวจ หรือข้าราชการทุกคนในจังหวัดพังงา ทุกคนสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนของข้าราชการดีเด่นได้ สำหรับจังหวัดพังงาได้รับตำแหน่งมา ๓ ตำแหน่ง ในการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งแบ่งเป็น ๓ กลุ่มด้วยกัน คือ ๑.ระดับอำนวยการ ๒.วิชาการ ในระดับอาวุโส ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญการ ๓.ลูกจ้างประจำ การพิจารณาคัดเลือก จะเลือกพิจารณาความสำคัญของกลุ่มที่ ๒ และ ๓ คือกลุ่มวิชาการ ในระดับอาวุโส ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญการ และลูกจ้างประจำเป็นลำดับแรกในการคัดเลือก และลำดับอำนวยการเป็นลำดับสุดท้ายในการพิจารณา ในปีนี้มีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่นด้วยกันหลายรอบ มีคณะกรรมการจะมาจากทุกภาคส่วน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้ เป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก การพิจารณาจะมองในทุกด้านทุกประเด็น ในการพิจารณาคัดเลือกผลออกมา ๓ คน ในปีนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดีเพราะผู้ผ่านการพิจารณากระจายออกไปในทุกภาคส่วนของข้าราชการพลเรือน แต่ปัญหาที่ประสบในปีนี้คือ การส่งผลงานเข้ามาค่อนข้างน้อย แม้จะดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง เหตุผลสำคัญของข้าราชการ มาจากการไม่เก็บผลงานในการทำงาน เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ข้อมูลผลงานไม่สามารถอ้างอิงได้ เพราะไม่ได้เก็บรายละเอียดข้อมูลไว้ตั้งแต่ต้น เป็นข้อบกพร่องอย่างมากเพราะฉะนั้นขอฝากข้าราชการทุกท่าน เก็บผลงานการทำงานตลอดทั้งปี ที่ท่านได้ทำเพื่อเป็นผลงานในการทำงาน และเป็นการเก็บหลักฐานการทำงาน จะได้นำข้อมูลนั้นมาเป็นหลักฐานประกอบในการประกวดในปีต่อไป ...... จารุวัฒน์ ราชัย  ภาพ เสรี นาวงศ์ ข่าว
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
พังงาเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
วัยรุ่นแอบเข้าขโมยเก็บใบกระท่อมถูกไฟฟ้าช๊อตเสียชีวิตอนาถใต้ต้นกระท่อมสภาพไฟไหม้เกรียม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยคลื่นสึนามิ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติการไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดพังงา
เทศบาลเมืองพังงาเปิดการประชุมสภาครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา รองประธาน และเลขานุการสภา
จังหวัดพังงาฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนต้นกล้า พัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดพังงา รุ่นที่ ๑
ข้าราชการตำรวจภูธรในจังหวัดพังงาร่วมจัดกิจกรรมวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕
จ.พังงาจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานทางไกล "Tour Of Phangnga" ครั้งที่ 2
จ.พังงาจัดมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา “เสน่ห์พังงา”เพื่อกระตุ้นตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชนอย่างกว้างขวาง
พังงาจัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว “การแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี”เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่จังหวัดพังงา
พังงาจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อบจ.พังงา เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำทีมผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติ
จำนวนคนอ่าน 511 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 44 คน
Number of Yesterday 43 คน
Number of Lastmonth 1,338 คน
Total 66,501 คน
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com
Thailand Web Stat