เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

 ..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
FONTSIZE
ข่าวรอบเมืองพังงา
ข้าราชการดีเด่นของจังหวัดพังงาได้ให้ข้อคิดแนวทางการทำงานรวมถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกของอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี๒๕๕๔

วันที่ 31 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 434 คน)
 
                    อนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุรินทร์ เพชรสังข์ เป็นประธาน การคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดพังงาที่ได้รับการคัดเลือกประกอบด้วย ๑. นางสุวดี ผลงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทับปุดวิทยา ๒.นายประกอบ ศรีทวี นายอำเภอกะปง ๓.นายแพทย์ประกิต สาระเทพ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพังงา
                    นางสุวดี ผลงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทับปุดวิทยา กล่าวว่า สำหรับความรู้สึกของการได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดพังงา อย่างแรกคือดีใจและภูมิใจ เพราะรางวัลนี้เป็นรางวัลเป็นภาพรวมของข้าราชการทุกสาขา ทุกวิชาไม่ใช่เฉพาะที่เป็นครู รางวัลนี้นอกจากจะเป็นกำลังใจให้ตนเองแล้ว ยังเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูข้าราชการครูโรงเรียนทับปุดวิทยาและเพื่อนครูทั่วประเทศ ว่าทำหน้าที่ของการเป็นครูว่าได้รับการส่งเสริมการดูแล เหมือนได้รับการการันตีการทำงานที่ผ่านมาแม้นว่าจะเป็นเวลาอีกไม่เพราะใกล้เกษียณอายุราชการ แต่ก็ถือว่ามาถูกทางเราทำงานในหน้าที่ของเราเป็นอย่างดีในสายตาของคนอื่น และเป็นเกียรติให้กับ วงศ์ตระกูลและ สิ่งที่ทำมาทั้งหมด ณ เวลานี้สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นหลักในการทำงานก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าทุกครั้งที่ทำงานก็จะนึกถึงพระองค์ท่านเสมอทุกครั้งที่ท้อนึกถึงพระองค์ท่านก็จะทำให้มีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปเพราะว่าแนวทางการทำงานของพระองค์ท่านนำมาใช้ได้ ๑๐๐ %สำหรับเพื่อนครูโดยเฉพาะรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ถ้าถามว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นอยากจะแนะนำว่าทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทำทุกอย่างที่จะให้บริการคนที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุด เราเป็นครูมุ่งประเด็นไปที่นักเรียนให้มากที่สุด ทำอย่างไรที่จะให้นักเรียนในทุกๆเรื่องพัฒนานักเรียนในทุกๆอย่างและเผื่อแผ่ไปถึงทางบ้าน ครอบครัวชุมชนไม่ใช่หมายความว่าเราจะทำงานโน้นเพื่อจะได้รางวัลนี้ รางวัลเป็นอานิสงค์ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการพลเรือนดีเด่น วิทยฐานะ ก็เป็นอานิสงค์จากการทำงานที่มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาให้ลูกศิษย์เป็นคนดี.
                 นายประกอบ ศรีทวี นายอำเภอกะปง กล่าวว่า การทำงานต่างๆ นั้น ยึดถือคุณธรรมในการปกครองเป็นหลักในการทำงาน ผลงานที่น่าจะตรงใจคณะกรรมการ คงจะเป็นสิ่งที่ได้นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในพื้นที่อำเภอกะปง สำหรับอำเภอกะปงได้รับการพิจารณาจาก องค์การปกครอง ให้เป็นหนึ่งใน ๘๔ ศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับการได้รับรางวัลครั้งนี้ ผมขอฝากถึงข้าราชการทุกท่านว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน และการบำบัดทุกข์ให้กับแผ่นดิน เพราะขณะนี้แผ่นดินอำเภอกะปงกำลังเป็นทุกข์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ที่ถูกทำลาย ผมพยายามบำบัดทุกข์ให้กับแผ่นดิน โดยสามารถลดการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในเขตอำเภอกะปง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่หมดสิ้นไปจึงขอฝากข้าราชการทุกท่านโดยเฉพาะอำเภอต่างๆ ให้กรุณาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 นายแพทย์ประกิต สาระเทพ กล่าวว่า ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนี้ในส่วนตัวรู้สึกดีใจมาก ผลงานที่คิดว่ามีส่วนที่ทำให้ได้รับการคัดเลือกคือการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งงานในอุบัติเหตุฉุกเฉินมีทั้งภายนอกโรงพยาบาลและภายในโรงพยาบาล มีโอกาสที่ดีในการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมทั้งมีโอกาสเดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยอุทกภัยน้ำท่วมที่ภาคกลางซึ่งได้ตั้งใจช่วยเหลืออย่างจริงจัง ผมเชื่อมั่นในเพื่อนข้าราชการในจังหวัดพังงาทุกท่านมีความรู้ความสามารถที่จะรับตำแหน่งนี้ได้ แต่ผมอาจมีโอกาสที่ดีกว่าในตรงนี้ ขอเพียงแต่ว่าทำงานอย่างจริงจัง จริงใจและซื่อสัตย์ ส่วนตัวผมยึดหลักที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราทำงานเสมือนว่าทำกับประชาชนเขาเป็นพี่น้องเป็นคนรักของเรา คิดว่าสักวันหนึ่งทุกท่านคงมีโอกาสตรงนี้เช่นกัน
              นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กล่าวว่า ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดพังงามีขึ้นทุกๆ ปี เพื่อเป็นการเชิดชูคนดี คนทำงาน ให้ได้รับการยกย่องจากสังคม หลักเกณฑ์ในการสรรหาเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป คือต้องเป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ตำรวจ หรือข้าราชการทุกคนในจังหวัดพังงา ทุกคนสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนของข้าราชการดีเด่นได้ สำหรับจังหวัดพังงาได้รับตำแหน่งมา ๓ ตำแหน่ง ในการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งแบ่งเป็น ๓ กลุ่มด้วยกัน คือ ๑.ระดับอำนวยการ ๒.วิชาการ ในระดับอาวุโส ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญการ ๓.ลูกจ้างประจำ การพิจารณาคัดเลือก จะเลือกพิจารณาความสำคัญของกลุ่มที่ ๒ และ ๓ คือกลุ่มวิชาการ ในระดับอาวุโส ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญการ และลูกจ้างประจำเป็นลำดับแรกในการคัดเลือก และลำดับอำนวยการเป็นลำดับสุดท้ายในการพิจารณา ในปีนี้มีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่นด้วยกันหลายรอบ มีคณะกรรมการจะมาจากทุกภาคส่วน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้ เป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก การพิจารณาจะมองในทุกด้านทุกประเด็น ในการพิจารณาคัดเลือกผลออกมา ๓ คน ในปีนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดีเพราะผู้ผ่านการพิจารณากระจายออกไปในทุกภาคส่วนของข้าราชการพลเรือน แต่ปัญหาที่ประสบในปีนี้คือ การส่งผลงานเข้ามาค่อนข้างน้อย แม้จะดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง เหตุผลสำคัญของข้าราชการ มาจากการไม่เก็บผลงานในการทำงาน เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ข้อมูลผลงานไม่สามารถอ้างอิงได้ เพราะไม่ได้เก็บรายละเอียดข้อมูลไว้ตั้งแต่ต้น เป็นข้อบกพร่องอย่างมากเพราะฉะนั้นขอฝากข้าราชการทุกท่าน เก็บผลงานการทำงานตลอดทั้งปี ที่ท่านได้ทำเพื่อเป็นผลงานในการทำงาน และเป็นการเก็บหลักฐานการทำงาน จะได้นำข้อมูลนั้นมาเป็นหลักฐานประกอบในการประกวดในปีต่อไป ...... จารุวัฒน์ ราชัย  ภาพ เสรี นาวงศ์ ข่าว
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท MBA Advanced Program จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พังงาเปิดฤดูท่องการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวพังงา สวรรค์ อันดามัน”
คืนสุดท้ายของงานกาชาดจังหวัดพังงามีประชาชนเข้าเที่ยวงานอย่างล้นหลามโดยมีส.ส.พังงาร่วมจำหน่ายนาวากาชาดส่งผลให้ยอดรวมทั้ง๑๐วัน ๓,๖๐๗,๕๔๐ บาท พร้อมออกสลากรางวัลการกุศลซึ่งสามารถรับรางวัลได้ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
“พังงา เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” ตามโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
อบต. ทุ่งคาโงก จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ กว่า ๑๐๐๐ ต้น เนื่องในวโรกาสครบ ๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
พังงาดีเดย์ ๓๐ กันยายนนี้ หลังจาก รับนโยบายจาก มท. ๑ แนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยงานแรกจับแก็งค์ค้ายาไอซ์ขายผลไม้ดองและร้านเช่าชุดแฟชั่นบังหน้า
จังหวัดพังงาจัดแข่งขันกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๕
DSIจับผุ้ลักลอบดูดทรายในเขตป่าสงวนฯและเขตป่าไม้ได้ผู้ต้องหาจำนวน ๑๔ คน เครื่องดูดทราย ๗ เครื่อง รถแบ๊คโฮจำนวนร่วม ๑๐ คัน และรถบรรทุกทรายจำนวนมาก
กกต.พังงา จัดโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๕ เพื่อสร้างเครือข่ายพลเมืองอาสาที่มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีจิตอาสาในวิถีประชาธิปไตยครอบคลุมทุกพื้นที่
แม่ทัพภาค 4 เปิดเวที สร้างความรู้ ความเข้าใจและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับพลังไฟฟ้าในภาคใต้
จังหวัดพังงา จัดซ้อมแผน ตามโครงการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประเภทภัยจากสึนามิ สร้างความพร้อมและความเชื่อมั่น
รองผู้ว่าฯพังงา ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ไฟไหม้เขาช้าง พบกลุ่มควันยังคุกรุ่น พร้อมประสานเครื่องบินฝนหลวงทันที หากลุกลาม
จังหวัดพังงา เตรียมพร้อมจัดงานรัฐพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
จังหวัดพังงานำส่วนราชการออกเคลื่อนที่ รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอคุระบุรี
จำนวนคนอ่าน 435 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat