..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...

อาชีพหลัก

อาชีพหลัก
   
    อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ข้อมูลปี พ.ศ.2556 มีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 41,896 ครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1,155,132 ไร่ (พื้นที่ทั้งหมด 2,606,812 ไร่)
พืชเศรษฐกิจหลักคือยางพารา มีพื้นที่ปลูกรวม 807,834 ไร่ รองลงไปคือปาล์มน้ำมัน มีพื้นที่ปลูกรวม 156,179 ไร่
 
 
 
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat