..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...

ผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ประชากร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ประชากร
 
    ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพังงา (Gross Provincial Product :GPP) ข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ.2555 มีมูลค่า 42,040 ล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร มูลค่า 16,190 ล้านบาท และภาคนอกเกษตร มูลค่า 25,850 ล้าานบาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita GPP) 160,570 บาท
 
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat