..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...

การปกครองและการบริหารราชการ

การปกครองและการบริหารราชการ
 
จังหวัดพังงาแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 46 ตำบล 321 หมู่บ้าน มีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด 34 หน่วยงาน หน่วยงานราชการส่วนกลาง 54 หน่วยงาน องค์กรอิสระ 4 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 52 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 36 แห่ง
 
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat