..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...

ประชากร

ประชากร
 
    จำนวนประชากรของจังหวัดพังงา (ธันวาคม 2556) มีจำนวน 259,420 คน เป็นเพศชาย 129,799 คน เพศหญิง 129,621 คน และจำนวนครัวเรือน 103,681 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรเป็นอันดับที่ 13 ของภาคใต้ และอันดับที่ 71 ของประเทศ
 
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat