..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : คนพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่
 
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat