..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
หน้าหลัก >> อาเซียน

อาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน (06/01/2017)
อ่าน 532 ครั้ง
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 23 (Senior Officials’ Metting : SOM) พิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ปี 2555-2559 ที่ จ.พังงา (21/09/2016)
อ่าน 586 ครั้ง
เปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ขยายตลาดท่องเที่ยว (20/09/2016)
อ่าน 515 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีสรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 28-29 และ G77 (20/09/2016)
อ่าน 466 ครั้ง
ยุทธศาสตร์ 10 ปี ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (20/09/2016)
อ่าน 546 ครั้ง
ครม.เห็นชอบร่างพรบ.ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ... (20/09/2016)
อ่าน 335 ครั้ง
จัดงาน “GI Market 2016”รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (20/09/2016)
อ่าน 321 ครั้ง
คมนาคม ทำแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ด่านศุลกากร และจุดผ่านแดนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (20/09/2016)
อ่าน 261 ครั้ง
กระทรวงพาณิชย์ วางยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่การเป็นผู้นำตลาดโลก (20/09/2016)
อ่าน 291 ครั้ง
กระทรวงแรงงานเสนอ 3 กลยุทธ์ ยุติแรงงานบังคับ/แรงงานเด็กในเวทีเอเชียแปซิฟิก (20/09/2016)
อ่าน 260 ครั้ง
พม. จัดประชุมหารือทวิภาคีฯ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 18 (20/09/2016)
อ่าน 191 ครั้ง
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชนยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 (20/09/2016)
อ่าน 175 ครั้ง
ไทย-เมียนมา ร่วมพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 5 ด้าน (20/09/2016)
อ่าน 200 ครั้ง
กระทรวงเกษตรฯ สานสัมพันธ์มาเลเซีย ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร (20/09/2016)
อ่าน 197 ครั้ง
บสย. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACSIC 2016 (20/09/2016)
อ่าน 102 ครั้ง
กระทรวงเกษตรฯ จับมือจีนขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านการชลประทาน (20/09/2016)
อ่าน 182 ครั้ง
บรรยากาศการประชุมวันแรก IMT-GT เป็นการประชุมสภาธุรกิจ(IMT-GT:JBC) และการประชุมฝ่ายเลขาประเด็น ขอบข่ายและโลจิสติกส์ของการประชุม (20/09/2016)
อ่าน 122 ครั้ง
ผลการหารือข้อราชการเต็มคณะไทย-มาเลเซีย (19/09/2016)
อ่าน 195 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีสนันสนุนนโยบายปรับสมดุลของสหรัฐฯ สานความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (19/09/2016)
อ่าน 263 ครั้ง
ผลการประชุม United Nations Peacekeeping Ministerial Meeting 2016 (19/09/2016)
อ่าน 227 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat