..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
หน้าหลัก >> ข่าวสอบราคา

ข่าวสอบราคา
อบต.เกาะยาวน้อย ประมูลให้เช่าท่าเทียบเรือ คลองกาหมาย ม.1 ท่าเทียบเรือท่าเขา ม.4 และท่าเทียบเรือท่ามาเนาะ ม.6 (28/08/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา มีความประสงค์ขายพัสดุเสื่อมสภาพของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพังงา (21/08/2018)
อ่าน 50 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของทางการ (รถจักรยานยนต์และรถยนต์) จำนวน 9 คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (12/06/2018)
อ่าน 144 ครั้ง
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง (21/05/2018)
อ่าน 115 ครั้ง
จังหวัดพังงา มีความประสงคืประกวดราคาจ้างพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) กิจกรรมที่2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (16/05/2018)
อ่าน 44 ครั้ง
กศน.พังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (04/05/2018)
อ่าน 104 ครั้ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา จำหน่ายเศษวัสดุจากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ (04/05/2018)
อ่าน 88 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ขายทอดตลาดต้นยางพารา ครั้งที่ 2 (04/05/2018)
อ่าน 75 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ขายทอดตลาดต้นยางพารา (05/02/2018)
อ่าน 169 ครั้ง
อบต.บางทอง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 61 รายการ (29/01/2018)
อ่าน 180 ครั้ง
ศาลจังหวัดพังงา ขาดทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (19/01/2018)
อ่าน 169 ครั้ง
กศน.จังหวัดพังงา ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขับเคลิ่อน 2 ล้อ 4 ประตู (แบบดับเบิ้ลแคบ) (11/01/2018)
อ่าน 121 ครั้ง
จังหวัดพังงา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา จำนวน 2 รายการ (21/12/2017)
อ่าน 181 ครั้ง
กรมสรรพากรมีความประสงค์จะจำหน่ายทรัพย์สินของทางราชการ ประเภคครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด จำนวน 4 คัน (21/12/2017)
อ่าน 122 ครั้ง
ด่านศุลกากรสตูล จะทำการขายทอดตลาดเรือทำด้วยไม้ จำนวน ๒ ลำ ในคดีลักลอบหนีศุลกากร โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (13/12/2017)
อ่าน 151 ครั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราขการ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา (06/12/2017)
เทศบาลตำบลท้ายเหมือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนอุทัยอุทิศ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (23/11/2017)
อ่าน 116 ครั้ง
เทศบาลตำบลท้ายเหมือง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาอุทิศ หมูที่1,2,4,9 ต.ท้ายเหมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (08/11/2017)
อ่าน 141 ครั้ง
อบต.เกาะยาวน้อย ประมูลให้เช่าท่าเทียบเรือ คลองกาหมาย ม.1 ท่าเทียบเรือท่าเขา ม.4 และท่าเทียบเรือท่ามาเนาะ ม.6 (04/09/2017)
อ่าน 222 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา และสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา สาขาอำเภอตะกั่วป่า (30/08/2017)
อ่าน 179 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat