..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
หน้าหลัก >> ข่าวสอบราคา

ข่าวสอบราคา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ขายทอดตลาดต้นยางพารา (05/02/2018)
อ่าน 57 ครั้ง
อบต.บางทอง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 61 รายการ (29/01/2018)
อ่าน 85 ครั้ง
ศาลจังหวัดพังงา ขาดทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (19/01/2018)
อ่าน 62 ครั้ง
กศน.จังหวัดพังงา ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขับเคลิ่อน 2 ล้อ 4 ประตู (แบบดับเบิ้ลแคบ) (11/01/2018)
อ่าน 34 ครั้ง
จังหวัดพังงา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา จำนวน 2 รายการ (21/12/2017)
อ่าน 92 ครั้ง
กรมสรรพากรมีความประสงค์จะจำหน่ายทรัพย์สินของทางราชการ ประเภคครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด จำนวน 4 คัน (21/12/2017)
อ่าน 61 ครั้ง
ด่านศุลกากรสตูล จะทำการขายทอดตลาดเรือทำด้วยไม้ จำนวน ๒ ลำ ในคดีลักลอบหนีศุลกากร โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (13/12/2017)
อ่าน 73 ครั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราขการ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา (06/12/2017)
เทศบาลตำบลท้ายเหมือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนอุทัยอุทิศ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (23/11/2017)
อ่าน 58 ครั้ง
เทศบาลตำบลท้ายเหมือง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาอุทิศ หมูที่1,2,4,9 ต.ท้ายเหมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (08/11/2017)
อ่าน 87 ครั้ง
อบต.เกาะยาวน้อย ประมูลให้เช่าท่าเทียบเรือ คลองกาหมาย ม.1 ท่าเทียบเรือท่าเขา ม.4 และท่าเทียบเรือท่ามาเนาะ ม.6 (04/09/2017)
อ่าน 144 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา และสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา สาขาอำเภอตะกั่วป่า (30/08/2017)
อ่าน 116 ครั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา (25/08/2017)
อ่าน 132 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ส. สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด ชนิด IP Camera ความละอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้าน พิกเซล (แบบอินฟราเรด) จำนวน 13 ตัว (25/08/2017)
อ่าน 114 ครั้ง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา (25/08/2017)
อ่าน 119 ครั้ง
เทศบาลเมืองพังงา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานและทางเดิน-วิ่งบริเวณสนามกีฬานากรอก-คอกหญ้า ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/08/2017)
อ่าน 96 ครั้ง
อบต.ถ้ำน้ำผุด สอบราคาจ้างก่อสร้างประเภทงานทาง 2 โครงการ (25/08/2017)
อ่าน 80 ครั้ง
อบต.ถ้ำ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 โครงการ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา (25/08/2017)
อ่าน 25 ครั้ง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา สอบราคาซื้อครุ๓ณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (25/08/2017)
อ่าน 52 ครั้ง
ศาลจังหวัดภูเก็ต ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่๖ (23/08/2017)
อ่าน 49 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat