..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (19/09/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
อบต.บางเหรียงรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (24/08/2018)
อ่าน 37 ครั้ง
อบจ.พังงา จ้างเหมาคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเข้าทำงาน จำนวน 1 อัตรา (24/08/2018)
อ่าน 33 ครั้ง
อบจ.พังงา ดำเนินการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา จำนวน 1 ตำแหน่ง (15/08/2018)
อ่าน 72 ครั้ง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (15/08/2018)
อ่าน 221 ครั้ง
อบจ.พังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา (18/07/2018)
อ่าน 117 ครั้ง
เทศบาลเมืองพังงา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2561 (18/07/2018)
อ่าน 68 ครั้ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา (17/07/2018)
อ่าน 49 ครั้ง
อบต.บางเหรียงรับสมัครบุคคล เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา (25/06/2018)
อ่าน 114 ครั้ง
กศน.จังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา (11/06/2018)
อ่าน 95 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา (28/05/2018)
อ่าน 97 ครั้ง
เทศบาลตำบลพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา (30/04/2018)
อ่าน 154 ครั้ง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2561 (25/04/2018)
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น จำนวน 1 อัตรา (09/04/2018)
อ่าน 190 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (20/03/2018)
อ่าน 333 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (12/03/2018)
อ่าน 162 ครั้ง
สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง (05/02/2018)
อ่าน 249 ครั้ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (10/01/2018)
อ่าน 351 ครั้ง
อบต.ถ้ำน้ำผุด รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 (10/01/2018)
อ่าน 314 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตวืน้ำชายฝั่งพังงา มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา (08/12/2017)
อ่าน 286 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat