..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
กศน.จังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา (11/06/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา (28/05/2018)
อ่าน 29 ครั้ง
เทศบาลตำบลพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา (30/04/2018)
อ่าน 66 ครั้ง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2561 (25/04/2018)
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น จำนวน 1 อัตรา (09/04/2018)
อ่าน 123 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (20/03/2018)
อ่าน 146 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (12/03/2018)
อ่าน 113 ครั้ง
สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง (05/02/2018)
อ่าน 200 ครั้ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (10/01/2018)
อ่าน 182 ครั้ง
อบต.ถ้ำน้ำผุด รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 (10/01/2018)
อ่าน 254 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตวืน้ำชายฝั่งพังงา มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา (08/12/2017)
อ่าน 231 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปี 2561 (24/10/2017)
อ่าน 287 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา แระสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาน (18/10/2017)
อ่าน 189 ครั้ง
อบต.บางเหรียง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (18/10/2017)
อ่าน 209 ครั้ง
สรรพสามิตพื้นที่พังงา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (11/10/2017)
อ่าน 224 ครั้ง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (25/09/2017)
อ่าน 237 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ประจำปีงบประมาณ 2561 (18/09/2017)
อ่าน 172 ครั้ง
อบจ.พังงา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ศึกษาวิจับศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2560 (18/09/2017)
อ่าน 169 ครั้ง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริหารเอกชน (บุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (11/09/2017)
อ่าน 203 ครั้ง
อบจ.พังงา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา (11/09/2017)
อ่าน 258 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat