..."แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร" คำขวัญจังหวัดพังงา...
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (20/03/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20/03/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับการคัดเลือกบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านต่างๆเพื่อยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9 (19/03/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
สำนักงานศาลปกครอง เชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (19/03/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร เปิดรับผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (19/03/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 (19/03/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพังงา (19/03/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกาศเสียงตามสาย ดิจิทัล" รุ่นที่ 13 (06/03/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกาศเสียงตามสาย ดิจิทัล" รุ่นที่ 13 (06/03/2018)
ปส. นำร่องออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีผ่านระบบออนไลน์ มีนานี้ (06/03/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
อบจ.พังงา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในจังหวัดพังงา กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด "Anti-Drug Teen Summer Camp" (20/02/2018)
อ่าน 28 ครั้ง
การจัดงานถนนสายวัฒนธรรมตลาดชมเล บ้านกลาง-บางพัฒน์ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา (13/02/2018)
ททท.ภูมิภาคภาคใต้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า (13/02/2018)
เหล่ากาชาดจังหวัดพังงารับบริจาคโลหิต (12/02/2018)
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษา อบจ.พังงาและโรงเรียนสตรีพังงา (08/02/2018)
จังหวัดพังงาเปิดตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด (08/02/2018)
การนำเที่ยวจังหวัดพังงา "#ออฟฟิสนี้ไม่ธรรมดา@พังงา" (07/02/2018)
หอการค้าไทยจัดสัมมนาประเด็น "ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" (07/02/2018)
สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ ๓ (06/02/2018)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชียวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (06/02/2018)
อ่าน 6 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ถัดไป>>
FONTSIZE

 เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์/โทรสาร 076-481456
E-Mail :: Prphangnga@hotmail.com

Thailand Web Stat