ข่าวบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์
บทเพลง "ตามรอยเท้าพ่อ"

วันที่ 22 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 263 คน)
webmaster

บทเพลง "ตามรอยเท้าพ่อ”
 
นาย สมเกียรติ อนันต์สรรักษ์ ผู้ปกครองวง Causeway Bay แจ้งกับจังหวัดพัทลุงว่า วงดนตรี Causeway Bay ได้จัดทำบทเพลง "ตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยทางวงมีความประสงค์จะเผยแพร่บทเพลงดังกล่าวออกสู่สาธารณะชนให้ได้กว้างขวางที่สุดในทุกๆ สถาบัน เพื่อเป็นสื่อในการปลูกฝังจิตสำนึกของคนไทยให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดไป โดยสามารถโหลดเพลง "ตามรอยเท้าพ่อ” ได้ที่ www. Cozwaybay .com หรือหากหน่วยงาน องค์กร สถาบันใดจะจัดกิจกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สามารถติดต่อ วง Causeway Bay โดยทางวงพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที่ ซึ่งท่านสามารถแวะเยี่ยมชมปะระวัติวง Causeway Bay ได้ที่ www. Cozwaybay.com หรือwww. Facebook.com/ cozwaybay หรือติดต่อได้ที่ ชัช อนันต์สรรักษ์ (อุ้ยกีตาร์ ๐๘๖- ๖๗๗๘๘๒๘ ) หรือคุณ นพพงษ์ อนันต์สรรักษ์ (ไต๋ กลอง ๐๘๗-๐๐๙๕๕๔๙)
 
***************
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง
๒๐ ธ.ค.๕๔
จำนวนคนอ่าน 264 คน จำนวนคนโหวต 0 คน