ข่าวบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.เขาชัยสน ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานมหกรรมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ 10 ต.ค. 2556 )
รวยริน ทองชู

 
นายนิพันธ์ เมืองสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนจะจัดงานมหกรรมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานกีฬาเพื่อสุขภาพหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัย จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างภูมิความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่เครือข่ายแกนนำสร้างสุขภาพในชุมชนและประชาชนทั่วไป ภายในงานมหกรรมสุขภาพจัดให้มี การออกบูธนิทรรศการความรู้เพื่อสุขภาพ การนำเสนอผลงานกองทุน สปสช. อบต.เขาชัยสน นวัตกรรมสุขภาพจากภาคประชาชน บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การแสดงต่าง ๆ และตลาดนัดผักปลอดสารพิษและอาหารเพื่อสุขภาพ
 
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมการจัดงานมหกรรมสุขภาพ อบต.เขาชัยสน ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันและสถานที่ดังกล่าว
 
..........................................................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง
จำนวนคนอ่าน 139 คน จำนวนคนโหวต 0 คน