1     2     3  
ข่าว ที่น่าสนใจ
มะขามหวานเพชรบูรณ์ยังคงค่าความหวานเหมือนเดิม

วันที่ 16 ม.ค. 2556 )
ธีระชัย มังกรทอง

พันโท บรรจง ทิพยจารุโภคา ใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการทำสวนมะขามหวาน ที่ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยปลูกมะขามหวานพันธุ์สีทอง และสีชมพู ประมาณ 50 ไร่ ในปีนี้นับเป็นปีทองอีกปีหนึ่ง เนื่องมะขามหวานติดฝักดก ผลผลิตดีมีคุณภาพซึ่งเรื่องคุณภาพก็อยู่กับการดูแลของเจ้าของสวนด้วย ด้าน สนนราคาออกจากสวนก็ถือว่าอยู่ในขั้นดี
 
สถานการณ์มะขามหวานเพชรบูรณ์ ณ ปัจจุบันหลายฝ่ายมีความเป็นห่วง พันโท บรรจง บอกว่า เกษตรกรจำนวนมากตัดมะขามทิ้งแล้วหันมาปลูกยางพาราแทน จึงมีความเป็นห่วงและอยากให้ภาคราชการดูแลเรื่องการตลาด เพื่อไม่ให้เกษตรกรตัดมะขามหวานทิ้ง ที่ไร่บรรจงนุชแห่งนี้ นอกจากจะปลูกมะขามหวานพันธุ์ดีแล้ว ยังได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ ทำเป็นไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ แทรกในสวนมะขามหวาน และเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริและสร้างความรักในธรรมชาติให้แก่เยาวชน จึงได้ตั้งเป็นค่ายลูกเสือ ให้เด็ก ๆ เข้าอบรม พร้อมซึมซับธรรมชาติไปในตัว
 
มะขามหวานเพชรบูรณ์ แม้ว่าพื้นที่การปลูกจะลดลงบ้างก็ตาม แต่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ช่วยกันอนุรักษ์ และพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเปิดตลาดมะขามหวานให้กว้างไกลยิ่งขึ้น
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
เพชรบูรณ์มีดี พระธาตุเจดีย์วัดโพนชัย ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 10 แห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์
สาคร เฉิดชาย ชีวิตที่เดินตามรอยเท้าพ่อใช้พื้นที่ 2 ไร่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่
มะขามหวานเพชรบูรณ์ยังคงค่าความหวานเหมือนเดิม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายใยรักตัดเย็บพร้อมรองรับ AEC ผลิตเสื้ออาเซี่ยนสู่ตลาด
จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมจัดประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ ปีนี้เพิ่มเงินรางวัลล่อใจสาวงาม
จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมจัดพิธีเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ 2557 ยิ่งใหญ่
รพ. สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการ รพ. สมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ ครั้งที่ 17 ระหว่าง 20 – 21 พย.นี้
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 10 แห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ฝึกอาชีพผู้ปกครองและเด็กพิการเพื่อมีงานทำ
จำนวนคนอ่าน 288 คน จำนวนคนโหวต 0 คน