ข่าวสังคม / การเมือง
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์สร้างความเข้าใจผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในจังหวัด

วันที่ 29 ต.ค. 2555 )

               วันนี้(26 ต.ค.55) ที่ห้องบุษราคัม โรงแรมบุรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร้อยตำรวจตรี สุขสัณห์ ภิชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง เรื่องการสร้างความเข้าใจในระเบียบเกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงได้รู้หลักเกณฑ์ ปฏิบัติตามกรอบได้อย่างถูกต้อง โดยเชิญผู้แทน กสทช.มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาต ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ไว้ ตาม"ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕” การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมี ๓ ประเภท ได้แก่ กิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน กิจการทางธุรกิจผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องมีคุณสมบัติ ลักษณะผังรายการ สัดส่วนรายการ การหารายได้ความรับผิดชอบของผู้ทดลองประกอบกิจการ และมาตรฐานทางเทคนิค ตามที่คณะกรรมการกำหนด การประชุมให้ความรู้ดังกล่าว จึงเป็นการ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ได้รู้และปฏิบัติตามกรอบที่ กสทช.ได้กำหนดไว้ ซึ่งค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะมาก ในเบื้องต้นนี้ทุกแห่งจะต้องตอบโจทย์ได้ก่อนว่าจะอยู่ในประเภทใด และเตรียมการเข้าสู่ระบบตามกรอบกฎหมาย ต่อไป
จำนวนคนอ่าน 129 คน จำนวนคนโหวต 0 คน