ข่าว ท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงข่าว 2 งานใหญ่ งานมหกรรมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชาฯ และ งานอุตสาหกรรมแฟร์ จังหวัด เพชรบูรณ์

วันที่ 5 ก.พ. 2556 )

จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงข่าว 2 งานใหญ่ งานมหกรรมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชาฯ และ งานอุตสาหกรรมแฟร์ จังหวัด เพชรบูรณ์
 
       วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30น. ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายคณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการ จัดงานมหกรรมนิทรรศการ ประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ครั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ และ งานอุตสาหกรรมแฟร์จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่ 1 โดย นายวุฒิชัย โรจน์ทิพรักษ์ ประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายรุ่งชัย รุ่งเจริญกิจ ประธานชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ และ นายนิกรม หาญยากรณ์ เลขานุการชมรมพระเครื่อง เมืองเพชรบูรณ์ ร่วมแถลงข่าว
 
     นายคณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงาน มหกรรมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ครั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลในการประกวดครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมภาค 6 จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกด้วย
 
การจัดงานมหกรรมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญ คณาจารย์ ในครั้งนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด เราได้รับการสนับสนุนจาก นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องไทย พยัพ คำพันธ์ และกรรมการของสมาคมฯ ร่วมตัดสินการประกวด และยังมีคนในวงการพระเครื่อง ในระดับขั้นนำ แนวหน้าของประเทศ ตอบรับเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จึงเป็นการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของงาน ซึ่งผู้ที่นิยมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา ไม่ควรพลาดงานมหกรรมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ครั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมงานอุตสาหกรรมแฟร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดงานในบริเวณเดียวกัน ชมการแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ที่ทันสมัย จับจ่ายใช้สอย สินค้าธงฟ้า สินค้า OTOP
 
นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นว่า จังหวัดเพชรบูรณ์เคยเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ชาวเพชรบูรณ์มีองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยโบราณ อยู่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์มาช้านาน เป็นที่เคารพสักการะและศูนย์รวมจิตใจของชาว ประกอบกับ จังหวัดเพชรบูรณ์มีพระเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีบุญญา บารมีสูง และในอดีตย้อนหลังไปนับร้อยๆ ปี ได้มีการสร้างพระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์ และมีคุณค่าทางด้านจิตใจของชาวพุทธ มาหลายยุคหลายสมัย จึงมีแนวความคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์
 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำหารือแนวทางการจัดกิจกรรมการประกวดพระของจังหวัดเพชรบูรณ์ดังกล่าว กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงทำให้เกิดงานมหกรรมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ครั้งที่ 1 ของ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้น ด้วยความร่วมมือของ จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้จัก เข้ามาท่องเที่ยวและลงทุนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือท้องถิ่น โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชา มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี แต่ด้อยโอกาส และมอบเป็น สาธารณกุศลต่างๆ ในจังหวัด ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา ของชาวเพชรบูรณ์
 
พร้อมกันนี้ได้จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณหอประชุมศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นด้วย เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดต่างๆ ในสภาอุตสาหกรรม ภาค 6 ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาโรงงาน ภายในงาน จะมีการออกบูธ ของผู้ประกอบการอุตสากรรมสาขาต่างๆ มาจัดแสดง เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ที่ทันสมัย รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดต่างๆ ในสภาอุตสาหกรรมภาค 6 นำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาโรงงาน นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อีกด้วย
 
นายนิกรม หาญยากรณ์ เลขานุการชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ในงานจะมีการประกวดพระเครื่องทั่วไปและพระในท้องถิ่น ซึ่งพระที่เข้าประกวดจะมีคณะกรรมการจากสมาคมฯตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นการรับรองว่าพระที่ส่งเข้าประกวดนั้นเป็นพระแท้ โดยผู้ที่จะส่งเข้าประกวดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ 080-509-0808 ,087-314-6009
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ผู้ว่าฯนำสื่อมวลชนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวน้ำหนาวเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่
เปิดเทศกาลปีใหม่ม้งเข็กน้อย เขาค้อ บรรยากาศคึกคักชาวม้งทั่วโลกเดินทางร่วมงาน
เพชรบูรณ์เตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่าที่เขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2558
> งานตรุษจีนปากน้ำโพ 2558 " 99 ปี พลังแห่งศรัทธา สืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ "
จ.เพชรบูรณ์เปิดโครงการ "ท่องเที่ยวยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" รณรงค์กำจัดขยะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
มหัศจรรย์ปี ๗ หนาวสุด พีคสุด!! ก่อนใครในงานแถลงข่าว...กับ Chang Music Connection present "OVERCOAT MUSIC FESTIVAL 2016 Welcome to the ๗th" (ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซ็นต์ โอเวอร์โค้ท มิวสิค เฟสติวัล 2016 ปี 7)
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประเพณี "อุ้มพระดำน้ำ" ประจำปี 2559
งานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่
งานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่
จำนวนคนอ่าน 119 คน จำนวนคนโหวต 0 คน