ข่าว ท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงข่าว 2 งานใหญ่ งานมหกรรมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชาฯ และ งานอุตสาหกรรมแฟร์ จังหวัด เพชรบูรณ์

วันที่ 5 ก.พ. 2556 )

จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงข่าว 2 งานใหญ่ งานมหกรรมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชาฯ และ งานอุตสาหกรรมแฟร์ จังหวัด เพชรบูรณ์
 
       วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30น. ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายคณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการ จัดงานมหกรรมนิทรรศการ ประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ครั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ และ งานอุตสาหกรรมแฟร์จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่ 1 โดย นายวุฒิชัย โรจน์ทิพรักษ์ ประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายรุ่งชัย รุ่งเจริญกิจ ประธานชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ และ นายนิกรม หาญยากรณ์ เลขานุการชมรมพระเครื่อง เมืองเพชรบูรณ์ ร่วมแถลงข่าว
 
     นายคณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงาน มหกรรมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ครั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลในการประกวดครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมภาค 6 จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกด้วย
 
การจัดงานมหกรรมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญ คณาจารย์ ในครั้งนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด เราได้รับการสนับสนุนจาก นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องไทย พยัพ คำพันธ์ และกรรมการของสมาคมฯ ร่วมตัดสินการประกวด และยังมีคนในวงการพระเครื่อง ในระดับขั้นนำ แนวหน้าของประเทศ ตอบรับเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จึงเป็นการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของงาน ซึ่งผู้ที่นิยมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา ไม่ควรพลาดงานมหกรรมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ครั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมงานอุตสาหกรรมแฟร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดงานในบริเวณเดียวกัน ชมการแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ที่ทันสมัย จับจ่ายใช้สอย สินค้าธงฟ้า สินค้า OTOP
 
นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นว่า จังหวัดเพชรบูรณ์เคยเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ชาวเพชรบูรณ์มีองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยโบราณ อยู่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์มาช้านาน เป็นที่เคารพสักการะและศูนย์รวมจิตใจของชาว ประกอบกับ จังหวัดเพชรบูรณ์มีพระเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีบุญญา บารมีสูง และในอดีตย้อนหลังไปนับร้อยๆ ปี ได้มีการสร้างพระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์ และมีคุณค่าทางด้านจิตใจของชาวพุทธ มาหลายยุคหลายสมัย จึงมีแนวความคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์
 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำหารือแนวทางการจัดกิจกรรมการประกวดพระของจังหวัดเพชรบูรณ์ดังกล่าว กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงทำให้เกิดงานมหกรรมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ครั้งที่ 1 ของ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้น ด้วยความร่วมมือของ จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้จัก เข้ามาท่องเที่ยวและลงทุนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือท้องถิ่น โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชา มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี แต่ด้อยโอกาส และมอบเป็น สาธารณกุศลต่างๆ ในจังหวัด ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา ของชาวเพชรบูรณ์
 
พร้อมกันนี้ได้จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณหอประชุมศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นด้วย เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดต่างๆ ในสภาอุตสาหกรรม ภาค 6 ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาโรงงาน ภายในงาน จะมีการออกบูธ ของผู้ประกอบการอุตสากรรมสาขาต่างๆ มาจัดแสดง เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ที่ทันสมัย รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดต่างๆ ในสภาอุตสาหกรรมภาค 6 นำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาโรงงาน นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อีกด้วย
 
นายนิกรม หาญยากรณ์ เลขานุการชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ในงานจะมีการประกวดพระเครื่องทั่วไปและพระในท้องถิ่น ซึ่งพระที่เข้าประกวดจะมีคณะกรรมการจากสมาคมฯตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นการรับรองว่าพระที่ส่งเข้าประกวดนั้นเป็นพระแท้ โดยผู้ที่จะส่งเข้าประกวดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ 080-509-0808 ,087-314-6009
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
เปิดเทศกาลปีใหม่ม้งเข็กน้อย เขาค้อ บรรยากาศคึกคักชาวม้งทั่วโลกเดินทางร่วมงาน
ผู้ว่าฯนำสื่อมวลชนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวน้ำหนาวเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่
เพชรบูรณ์เตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่าที่เขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์จัดเทศกาล " หนีร้อน ไปนอนหนาว ที่เขาค้อ” เมษายน –พฤษภาคมนี้
> งานตรุษจีนปากน้ำโพ 2558 " 99 ปี พลังแห่งศรัทธา สืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ "
เพชรบูรณ์จัดทริปดึงผู้ประกอบการไทยต่างชาติเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง 4 มรดกโลก
ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ลงพื้นที่แพอ่างเก็บน้ำคลองลำกงสำรวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จ.เพชรบูรณ์เปิดกิจกรรม " เช็คอิน กินเพลิน เดินฟิน ยลถิ่นวัฒนธรรมชุมชนคนเพชรบูรณ์ "
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เตรียมจัดงานวัฒนธรรมไทหล่มขนมเส้นหล่มเก่าประจำปี 2561อย่างยิ่งใหญ่
เชิญเที่ยวงาน "สตรอว์เบอร์รี่แลนด์ แอนด์กรีนมาร์เก็ตเขาค้อ 2018”
จำนวนคนอ่าน 215 คน จำนวนคนโหวต 0 คน