ข่าว ท่องเที่ยว
ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสำรวจแมงกะพรุนน้ำจืดหนองแม่นา

วันที่ 14 พ.ค. 2556 )
ธีระชัย มังกรทอง

วันนี้(14 พ.ค.) นายสุชาติ เตชนราวงศ์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ และกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคนรักป่าหนองแม่นา ได้ทำการสำรวจแหล่งที่พบแมงกะพรุนน้ำจืด ที่ลำน้ำเข็ก แก่งบางระจัน ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ เพื่อเก็บข้อมูลมาศึกษาวิจัย ตามหลักวิชาการประมง
 
นายสุชาติ เตชนราวงศ์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า วันนี้ได้เตรียมจัดทำโครงการของกรมประมง "งานดังที่อยากให้ดู” จังหวัดเพชรบูรณ์จะเสนอเรื่องของแมงกะพรุนน้ำจืด ที่แก่งบางระจัน ซึ่งถือเป็น 1 ใน 5 แห่งของโลกที่ค้นพบ บริเวณที่พบสันนิษฐานว่าอยู่ใต้ทะเลมาก่อน เมื่อแผ่นดินยกตัวจึงเกิดแหล่งน้ำจืด แมงกะพรุนได้พัฒนาปรับตัวมาเป็นแมงกะพรุนน้ำจืด จึงได้มาทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างไปศึกษาวิจัย พร้อมกันนี้ในงานของประมงจังหวัด จะมีกลุ่มบริหารจัดการประมง จะเข้ามาช่วยอนุรักษ์ ดูแล อบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
 
ด้านนายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการสำรวจครั้งนี้เพื่อดูเรื่องของชีววิทยา ดูความเหมาะสมของพื้นที่ที่แมงกะพรุนอาศัยอยู่ เช่น อุณหภูมิน้ำเพื่อในอนาคตต่อไปจะทำการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ เพราะปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ หากทำการศึกษาวงจรชีวิต องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น อาหารของแมงกะพรุน อาจจะช่วยให้วงจรชีวิตการแพร่พันธุ์ขยายระยะเวลาออกไป จากที่เคยเห็นในช่วงเดือนเมษายน ก็จะสามารถชมได้นานออกไปอีกสามสี่เดือน นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าชมได้ยาวนาน ชาวบ้านจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
 
นายสมัย ขันเงิน รองประธานกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคนรักป่าหนองแม่นา กล่าวว่า กิจกรรมพายเรือท่องป่าตามหาแมงกะพรุน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แม้วันธรรมดาก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปชม แต่ทั้งนี้การชมแมงกะพรุนนั้น ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ บางท่านไปแล้วอาจจะไม่เห็น บางท่านได้เห็น ก็ต้องขออภัยไว้ด้วย เพราะเรื่องธรรมชาติไม่สามารถกำหนดได้ แต่ทางกลุ่มก็เตรียมกิจกรรมไว้ให้นักท่องเที่ยวเป็นจุด เช่นให้อาหารปลาระหว่างพายเรือชมป่า เป็นต้น
จำนวนคนอ่าน 307 คน จำนวนคนโหวต 0 คน