ข่าว ยาเสพติด
อบต.ตำบลสะเดียง จ.เพชรบูรณ์ จัดอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 86 พรรษา

วันที่ 24 ก.ค. 2556 )

อบต.ตำบลสะเดียง จ.เพชรบูรณ์ จัดอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 86 พรรษา
                  เช้านี้ (24 ก.ค.56)เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 นี้ ณ วัดทุ่งสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
                องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียงได้จัดอบรมดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุมในทุกระดับการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมตลอดไปและสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเขตตำบลสะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีเยาวชนเข้ารับการอบรมจำนวน 250 คน ด้วยกัน
จำนวนคนอ่าน 185 คน จำนวนคนโหวต 0 คน