ข่าวสังคม / การเมือง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้ากองช่างและหัวหน้าส่วนโยธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556

วันที่ 5 ส.ค. 2556 )

ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้ากองช่างและหัวหน้าส่วนโยธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
 
วันนี้ 5 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุม โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้ากองช่างและหัวหน้าส่วนโยธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้น
 
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้ากองช่าง และหัวหน้าส่วนโยธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้ากองช่าง และหัวหน้าส่วนโยธาเพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สามารถสนับสนุนงานออกแบบ และก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านช่างแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556 นี้ มีหัวหน้าช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 125 คนเข้าร่วม.
จำนวนคนอ่าน 266 คน จำนวนคนโหวต 0 คน