ข่าว ยาเสพติด
ศพส.จ.เพชรบูรณ์ เดินหน้ามาตรการปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติด ในปี 57 อย่างต่อเนื่อง ควบคู่มาตรการป้องกันและบำบัดฟื้นฟู

วันที่ 27 พ.ย. 2556 )

ศพส.จ.เพชรบูรณ์ เดินหน้ามาตรการปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติด ในปี 57 อย่างต่อเนื่อง ควบคู่มาตรการป้องกันและบำบัดฟื้นฟู
 
นายคณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศพส.จ.พช.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 (เมื่อ 27 พย.56) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกล่าวว่า ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศพส.จ.พช.) มีผลดำเนินการยุทธศาสตร์พลังแผ่นเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2556 เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ด้านการป้องกันกลุ่มเสี่ยง ด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดผู้เสพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการปราบปรามฯมีผลการจับกุมผู้ค้า ผู้ลักลอบลำเลียงยาเลียงสูงกว่าเป้าหมายหลายเท่าตัว ทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีหมู่บ้าน/ชุมชน 2 แห่ง อยู่ในกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดของสำนักงาน ปปส.ภาค 6 อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2557 จังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงมาตรการด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่ไปกับการป้องกัน การบำบัดฟื้นฟู อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวาระแห่งชาติของรัฐบาลต่อไป
 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557 ของ ศพส.จ.เพชรบูรณ์ ด้านการปราบปรามในห้วงวันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2556 จับกุมคดียาเสพติด 224 ราย ผู้ต้องหา 231 คน ได้ของกลางยาบ้า 8,459 เม็ด ผลการระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นของสถานีตำรวจภูธร 18 แห่ง ห้วงวันที่ 11 -17 พฤศจิกายน 2556 ได้ของกลางยาบ้า 1,938 เม็ด จับกุม 135 ราย ผู้ต้องหา 139 คน ด้านบำบัดฟื้นฟู ดำเนินการแล้ว 672 คน จากเป้าหมาย 2,300 คน ส่วนด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา มีเป้าหมายนักเรียนก่อนวัยเสี่ยง 32,688 คน และสร้างระบบป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขในสถานศึกษา 234 แห่ง
 
 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบมาตรการดำเนินการต่อชนกลุ่มน้อยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งกรมการปกครองได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนเครือข่ายการค้ายาเสพติดชนเผ่าอย่างจริงจัง เน้นย้ำให้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นชนเผ่า ไม่ให้ปกปิดการกระทำผิดของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และกรมการปกครองยังได้กำหนดมาตรการด้านการเพิกถอนสัญชาติอีกด้วย.
จำนวนคนอ่าน 105 คน จำนวนคนโหวต 0 คน