หน้าหลัก >> ข่าว ที่น่าสนใจ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าว ที่น่าสนใจ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว ที่น่าสนใจ

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดตั้งมูลนิธิพระเทพรัตนกวีเชิญร่วมทอดผ้าป่าฟังธรรมจากพระมหาสมปอง (6 ก.พ. 2558)
อ่าน 89 ครั้ง
รายงานพิเศษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนำเครือข่ายศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง (27 ธ.ค. 2557)
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์จัดทำโครงการบ้านสงฆ์เอื้ออาทร หลังที่ ๑๑ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ (12 พ.ย. 2557)
วัดพระแก้วร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดเดิน-วิ่งส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ (10 พ.ย. 2557)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (30 ต.ค. 2557)
จังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญปลูกซ่อมบำรุงต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (20 ต.ค. 2557)
จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ (20 ต.ค. 2557)
วัดพระแก้วจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (1 ต.ค. 2557)
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมมาตรการควบคุมโรครากเน่าหรือหัวเน่าของมันสำปะหลัง (10 ก.ย. 2557)
ประกวดโต๊ะหมู่บูชา "พระพุทธมหาธรรมราชา"งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 (10 ก.ย. 2557)
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความรู้โรคอีโบล่าเพื่อเฝ้าระวัง (3 ก.ย. 2557)
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เตือนระวังโรคตาแดงกำลังระบาดควรป้องกันและรักษาให้ถูกวิธี (25 ส.ค. 2557)
คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มความสามารถการตลาดในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน (9 ก.ค. 2557)
จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย (1 ก.ค. 2557)
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกาย เต้าเต๋อ ซิ่นซี และ ไลน์แดนซ์บาสโลป เพื่อสุขภาพ (23 มิ.ย. 2557)
จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 (19 มิ.ย. 2557)
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (4 มิ.ย. 2557)
จังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 (12 พ.ค. 2557)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (29 เม.ย. 2557)
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ (22 เม.ย. 2557)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>