สำนักงานประชาสัมพันธ์เพชรบุรี

 ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ข่าวรับสมัครงาน  
สานักงบประมาณโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่ (27/02/2558)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (03/11/2557)
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (28/03/2557)
เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบ้านแหลม (27/03/2557)
ผู้สมัคร ส.ว.รายที่ ๘ ของจังหวัดเพชรบุรี (06/03/2557)
กกต.ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจัดการลงคะแนนเลือกตั้งชดเชยทดแทนของจังหวัดเพชรบุรี (01/03/2557)
กกต.เขต ๓ จังหวัดเพชรบุรีเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ชดเชยทดแทน (01/03/2557)
ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน (03/12/2556)
จังหวัดเพชรบุรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย (11/11/2556)
จังหวัดเพชรบุรีจัดงานวันสังคมสงเคราะห์ไทยและวันอาสาสมัครไทย (29/10/2556)
อ่านทั้งหมด      หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานักงบประมาณโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่ (27 ก.พ. 2558)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (3 พ.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (28 มี.ค. 2557)
เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบ้านแหลม (27 มี.ค. 2557)
ผู้สมัคร ส.ว.รายที่ ๘ ของจังหวัดเพชรบุรี (6 มี.ค. 2557)
กกต.ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจัดการลงคะแนนเลือกตั้งชดเชยทดแทนของจังหวัดเพชรบุรี (1 มี.ค. 2557)
กกต.เขต ๓ จังหวัดเพชรบุรีเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ชดเชยทดแทน (1 มี.ค. 2557)
ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน (3 ธ.ค. 2556)
จังหวัดเพชรบุรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย (11 พ.ย. 2556)
จังหวัดเพชรบุรีจัดงานวันสังคมสงเคราะห์ไทยและวันอาสาสมัครไทย (29 ต.ค. 2556)
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้้าเนื่องจากภาวะฝนตกหนักในตอนบนของพื้นที่ (16 ต.ค. 2556)
จังหวัดเพชรบุรีขยายผลแนวคิดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราของรัฐบาล (11 ก.ย. 2556)
จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (30 ส.ค. 2556)
จังหวัดเพชรบุรีปิดค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ ๓ (23 ส.ค. 2556)
ศาลจังหวัดเพชรบุรีจัดงานวันรพี (7 ส.ค. 2556)
จังหวัดเพชรบุรีสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมลุ่มแม่น้้าเพชรบุรี (6 ส.ค. 2556)
ผู้ว่าเพชรบุรีคาดการณ์อุบัติเหตุปีนี้ไม่มากเพราะจุดตรวจร่วมบริการมีความร่วมมือที่เข้มแข็ง (28 ธ.ค. 2555)
เพชรบุรีปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกรามและปลาน้ำจืดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (4 ธ.ค. 2555)
รัฐบาลออกมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (7 ก.พ. 2555)
รัฐบาลเดินหน้าปรับรายได้แก่บุคลากรภาครัฐที่จบปริญญาตรี เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถือเป็นการให้ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร (7 ก.พ. 2555)

หน้า : [1]
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

กลุ่มของเว็บไซต์
ไม่มีกลุ่มของเว็บไซต์

 กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400