หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (3 พ.ย. 2557)
ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน (3 ธ.ค. 2556)
จังหวัดเพชรบุรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย (11 พ.ย. 2556)
จังหวัดเพชรบุรีจัดงานวันสังคมสงเคราะห์ไทยและวันอาสาสมัครไทย (29 ต.ค. 2556)
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้้าเนื่องจากภาวะฝนตกหนักในตอนบนของพื้นที่ (16 ต.ค. 2556)
จังหวัดเพชรบุรีขยายผลแนวคิดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราของรัฐบาล (11 ก.ย. 2556)
จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (30 ส.ค. 2556)
จังหวัดเพชรบุรีปิดค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ ๓ (23 ส.ค. 2556)
ศาลจังหวัดเพชรบุรีจัดงานวันรพี (7 ส.ค. 2556)
จังหวัดเพชรบุรีสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมลุ่มแม่น้้าเพชรบุรี (6 ส.ค. 2556)
ผู้ว่าเพชรบุรีคาดการณ์อุบัติเหตุปีนี้ไม่มากเพราะจุดตรวจร่วมบริการมีความร่วมมือที่เข้มแข็ง (28 ธ.ค. 2555)
เพชรบุรีปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกรามและปลาน้ำจืดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (4 ธ.ค. 2555)
รัฐบาลออกมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (7 ก.พ. 2555)
รัฐบาลเดินหน้าปรับรายได้แก่บุคลากรภาครัฐที่จบปริญญาตรี เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถือเป็นการให้ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร (7 ก.พ. 2555)

หน้า : [1]
 ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด